Vil ha forbud mot piggfrie vinterdekk om sommeren

Opplysningsrådet for Veitrafikken vil ha et forbud. Ikke hensiktsmessig, mener Statens vegvesen.

Bør de piggfrie vinterdekkene av før temperaturene stiger og sommeren kommer? Piggfrie vinterdekk kan brukes på sommeren, men bremselengden på asfalt og faren for vannplaning øker, viser tester.
  • Geir Amundsen
    Geir Amundsen

Er det greit å kjøre med piggfrie vinterdekk på sommeren? Svar i pollen nederst i saken!

Klarer jeg å bremse ned bilen i tide? Klumpen i magen kommer fort, når man tenker på konsekvensene av et nei.

1. mai er årets koronautsatte frist for å få av piggdekkene. Men de piggfrie vinterdekkene er det fult lovlig å kjøre med gjennom hele sommeren, så lenge mønsterdybden er mer enn 1,6 millimeter.

Å kjøre ned vinterdekkene og heller utsette dekkbyttet til en ny vintersesong, er en strategi flere velger, bekrefter dekkforhandlere vi har snakket med.

Ingen statistikk

Det finnes ingen offisiell statistikk på hvor mange biler som ruller på piggfrie vinterdekk sommerstid, men ifølge en spørreundersøkelse InFact gjorde for dekkprodusenten Continental i 2017, hadde én av fem bileiere kjørt på piggfrie vinterdekk en hel sommer uten å bytte til sommerdekk.

En spørreundersøkelse gjennomført for Tryg Forsikring i oktober 2019, viser det samme. Begge stemmer godt overens med tellinger Dekkimportørenes forening gjennomførte ved skolestart i august 2018, som viste at drøye 20 prosent av de observerte bilene var skodd med piggfrie vinterdekk.

Et telletidspunktet daglig leder i foreningen, Jon Erik Ludvigsen, mener gir en stor grad av sikkerhet for at dekket er i bruk hele sommeren. Et anslag også Statens vegvesen viser til.

Det er lov, så da er det vel trafikksikkert?

Vil ha forbud mot vinterdekk på sommeren

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) har gjort dekktester som viser at bremselengden på våt asfalt er opptil 53 prosent lengre med slitte vinterdekk sammenlignet med nye sommerdekk. De vil ha en lovendring.

– Vi mener at piggfrie vinterdekk av sikkerhetshensyn bør forbys på sommerstid på lik linje med piggdekk, sier seniorrådgiver i OFV, Kjell Magne Aalbergsjø.

Seniorrådgiver i OFV, Kjell Magne Aalbergsjø, vil ha et forbud mot bruk av piggfrie vinterdekk.

Han har gjennom mange år med dekktester selv opplevd til dels dramatiske forskjeller på kjøreegenskapene til vinter- og sommerdekk, også på tørr asfalt.

– De færreste får heldigvis behov for å nødbremse, men når det først oppstår en nødssituasjon, kan dekkvalget være skjebnesvangert, sier Aalbergsjø, som retorisk spør om ikke sikkerhet er like viktig som miljø. Han sikter til at miljøargumentet veide tungt da vinterdekk med pigger ble forbudt å bruke sommerstid.

NAF: Ønsker ikke forbud selv om det kan være livsfarlig

– Det er absolutt ikke greit å bruke piggfrie vinterdekk på sommeren, det kan være livsfarlig. Vinterdekk er ikke er laget for bruk i sommervær og gir økt bremselengde, mindre sidestabilitet og større sjanse for vannplaning, sier senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, Nils Sødal.

Men et forbud mot bruk av piggfrie vinterdekk om sommeren, på lik linje med piggdekk, vil NAF likevel ikke ha.

Senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, Nils Sødal, advarer mot å bruke piggfrie vinterdekk på sommerføre.

– Nei, vi mener aktsomhetsparagrafen i Veitrafikkloven, paragraf 3, som gjør at man kan kreve at bilen skal være skodd etter forholdene, er tilstrekkelig, sier Sødal.

Han tror bruk av piggfrie vinterdekk på sommerstid i en del tilfeller handler om uvitenhet. At noen rett og slett tror piggfrie vinterdekk kan brukes som helårsdekk.

– Så er det de som bevisst velger å tyne ut det siste av de piggfrie vinterdekkene utover sommeren, noe vi fraråder på det sterkeste.

Les også

Stadig flere nordmenn kjører elbil. Er det forskjell mellom brann i elbil og fossilbiler?

– Må ha en grundig ulykkesanalyse

I en rapport fra det svenske vei- og transportforskningsinstituttet (VTI), kommer det frem at piggfrie nordiske vinterdekk har mellom 15 og 20 prosent lengre bremsestrekning enn nye sommerdekk av tilsvarende kvalitet.

– Testene ble utført ved en lufttemperatur på 10–14 grader. På varme sommerdager vil trolig forskjellene være enda større, sier forsker og ansvarlig for VTIs dekktester, Mattias Hjort.

VTIs tester avslørte også at en unnamanøver som kunne gjøres i 80 km/t med sommerdekk, bare var mulig i 70 km/t med piggfrie vinterdekk.

På spørsmål om et forbud eller ei, svarer Hjort at det først må foreligge en grundig ulykkesanalyse som viser en klart økt ulykkesrisiko.

Fra Test Worlds testanlegg i Finland.

Forskningsleder Jukka Antila i finske Test World, som gjennomfører en rekke dekkstester på sitt testanlegg, forteller at utvikling av piggfrie vinterdekk for det nordiske markedet, i stor grad handler om et kompromiss mellom grep på is og våt vei.

– Noen dekkprodusenter velger å prioritere grep på is og snø så hardt, at de tillater at egenskapene på våt og tørr asfalt knapt er akseptable. Andre lager dekk som gjør det helt greit, eller bedre på vått føre.

– Hvis jeg fikk bestemme, skulle maks tillatte hastighet for piggfrie vinterdekk på sommerstid vært 100 km/t, og 80 km/t hvis det regner, sier Antila.

Statens vegvesen: – Ikke hensiktsmessig å innføre et forbud

Avdelingsdirektør Espen Andersson i Statens vegvesen, forteller at man kjenner til tre tester av piggfrie vinterdekk vs. sommerdekk på sommerføre, og at disse testene tilsier at det ligger en viss sikkerhetsgevinst i bruk av sommerdekk på sommerføre.

Han peker imidlertid på utfordringer knyttet til definisjonen av dekktyper, økonomiske og praktiske hensyn for den enkelte og miljøhensyn og problematikk rundt håndheving av et slik forbud.

– Statens vegvesen mener derfor det ikke er hensiktsmessig å innføre et forbud mot bruk av vinterdekk på sommeren.

I perioden 2010–2018 har Statens vegvesens registrert 509 dødsulykker i månedene mai, juni, juli og august. I seks prosent av disse har hjul/dekk vært pekt på, men Statens vegvesens har ingen egen statistikk som viser i hvor stor grad bruk av vinterdekk på sommerføre er en del av disse.

UP: Ikke grunnlag for straffeforfølging

Sjef for Utrykningspolitiet (UP), Steven Hasseldal, sier hovedregelen er at dekk ikke må brukes uten at det er sikret tilstrekkelig veigrep på det aktuelle føret.

– Dersom dekkene av en eller annen årsak ikke gir tilstrekkelig veigrep, og er årsaken til konkret farlig situasjon eller ulykke, kan det straffes i henhold til Veitrafikklovens paragraf 3.

Rutinemessig straffeforfølgning etter Veitrafikkloven på grunn av dekkvalg uten at en farlig situasjon, skade eller ulykke har oppstått, mener han det ikke er grunnlag for.

– Med mindre det hefter mangler ved pålagte forskriftskrav, som for eksempel mønsterdybde eller pigg brukt utenfor tidsperioder eller i strid med annen forskrift eller lov, sier UP-sjefen.