Denne parkeringsplassen selges for nesten en million. Her kan parkeringsplass være en gullgruve.

– Det kan bli færre gateplasser og flere gater som blir sykkelvei. Og det vil kunne føre til verdiøkning.

– Noen kjøper leilighet til 20 millioner og slår til på en parkeringsplass samtidig. Da spiller ikke prisene så stor rolle.

– Noen ellevill budrunde blir det ikke, sier Karianne Øiestad, eiendomsmegler og partner i Aktiv.

Hun selger en parkeringsplass på Frogner i Oslo. Den ligger ute for 880.000 kroner, ligger i et garasjeanlegg og har elbil-lader.

Parkeringsplasser ligger ute for salg fra cirka 250.000 kroner til 1 million på Finn i Oslo, Bergen og Stavanger.

Det er vanskelig å si hvorfor plasser på Frogner er verdt så mye, men folk i området er kjøpesterke, ifølge Øiestad. For fire–fem år siden solgte hun en stor plass for 850.000 kroner.

– Det er gjerne folk som bor i nærheten, som er i markedet. Noen kjøper leilighet til 20 millioner og slår til på en parkeringsplass samtidig. Da spiller ikke prisene så stor rolle. Det er markedet som bestemmer prisen. Punktum, sier Øiestad.

Tre–fire stykker er interesserte i parkeringsplassen, men avventer, forteller hun. Det blir avholdt en slags visning for å sjekke at bilen får plass.

– Noen vil si det er galskap. Hva sier du?

– Har man pengene og ikke ønsker å kjøre runde på runde for å finne plass, er det alltid noen som er villig til å betale.

Men har du egentlig lov til å selge plassen din? Huseierne-advokat Anders Leisner svarer lenger ned i saken.

Les også

Rundt halvparten stryker på teoriprøven: Dette sliter vi mest med – og her er svarene

Mulighetene for gateparkering påvirker naturligvis prisene. Derfor kan parkeringsplasser ha høy verdi i pressområder og tettbygde strøk hvor det er manko av areal å parkere på, ifølge Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Vil prisene stige?

Det er markedets lov som gjelder her, mener Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge. Oslo er helt klart byen for de dyreste plassene.

Mulighetene for gateparkering påvirker naturligvis prisene. Derfor kan parkeringsplasser ha høy verdi i pressområder og tettbygde strøk hvor det er manko av areal å parkere på, ifølge Lauridsen.

Han tror prisene går oppover.

– Det kan bli færre gateplasser og flere gater som blir sykkelvei. Og det vil kunne føre til verdiøkning. Samtidig kan mønstrene i bilbruk endre seg. Det er ikke lett å være entydig, men det er en stadig befolkningsvekst, og det blir ikke flere parkeringsplasser, sier Lauridsen.

Parkeringsplasser er et knapphetsgode som det er god betalingsvilje for, mener også Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund. Også i nybygg kan plassen koste opp mot millionen, erfarer han.

– Prisene blir spesielt høye på beste Frogner hvor det er mange gamle bygårder og få parkeringskjellere. I dette området er boligverdiene gjennomgående høyere, og boligkjøperne har høyere kjøpekraft. Verdien av parkeringsplasser er ikke blitt mindre av at byrådet i Oslo har fjernet mange P-plasser i byen, sier Geving.

I Frognerveien 8–10 ble det solgt en parkeringsplass for 1 million i 2017.

Kan ikke bygge parkeringsplasser til alle

Trenden i sentrale kommuner er at parkeringsdekningen skal ned, og i flere prosjekter får utbygger kun bygge et maks antall P-plasser, erfarer Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon i Selvaag bolig.

Etterspørselen etter parkeringsplasser er like stor som før, opplever han. Utbyggere som bygger ved knutepunkt, kan ha andre erfaringer.

– En fireroms må normalt selges med en P-plass, ellers får vi ikke solgt den. I enkelte prosjekter har vi utfordringer med at vi ikke får lov til å bygge nok P-plasser, sier Gregersen.

Det er vanligvis krav om at parkeringsdekningen er på et sted mellom 0,7 og 1,2 pr. leilighet. Tidligere er Selvaag og andre utbyggere blitt pålagt å bygge flere enn det er behov for etter en minimumsnorm, men i sentrale kommuner er det nå krav om det motsatte, forklarer Gregersen. Altså en maksimumsnorm. For eksempel stiller Lørenskog krav om et minimum antall plasser, mens Oslo og Bærum har en maksimumsnorm.

– Dette handler utelukkende om tilbud og etterspørsel. I sentrale deler av byene er det for få P-plasser og det er ikke lov å bygge flere, så da øker prisen på de få som er der, sier Gregersen.

Selvaag tar fra 290.000 til 390.000 kroner pr. plass og selger tilnærmet kostpris, ifølge Gregersen.

Les også

Folkevognen som ble kidnappet: Et luftkjølt gisseldrama

Kan du selge parkeringsplassen din?

Hvis du skal selge parkeringsplassen, må du eie grunnen plassen står på, ifølge Anders Leisner, advokat og leder for Juridisk avdeling i Huseierne.

Parkeringsplass i sameie: De ligger ofte på fellesareal. Da kan man leie dem ut hvis ikke sameiet har vedtekter som bestemmer noe annet, ifølge Leisner. Er det mangel på plasser i sameiet, har man kanskje et ansiennitetssystem eller en annen fordeling. Det er heller ikke sikkert man får leie til noen utenfor sameiet.

Garasjen er sameiet: Det er vanlig at garasjen er en egen seksjon med mange plasser og mange eiere som til sammen utgjør et sameie. Da er det sameiets vedtekter som avgjør om man kan selge sin sameierandel, og om man kan selge til noen utenfor eierseksjonssameiet.

Egen seksjon: Enkelte garasjeplasser kan være egen seksjon, men det er ikke så vanlig. Da kan den som utgangspunkt selges. Den må være tinglyst i ditt navn.

Plassen hører til boligen: Det er vanlig at garasjen er en tilleggsdel til boligen, ifølge Leisner. Den hører altså til seksjonen din. Selger man tilleggsdelen, lager man et sameie av seksjonen. Det kan bli ganske mye krøll om man skal selve boligen. Leisner har sett eksempler på at noen har kjøpt en bolig med tilleggsdel som er solgt til noen andre. Hvem har da egentlig rett på plassen? Den er jo ikke tinglyst på personen som kjøpte parkeringsplassen.