Campingferien ryker med feil førerkort

Blir du tatt med campingvogn uten å ha gyldig førerkort, blir det bråstopp på ferien.

Et vogntog som dette krever oppgradert førerkort. Har du ikke gyldig førerkort og blir tatt i kontroll, er ferien er ødelagt.

Visste du at du må ha utvidet førerkort for å kjøre personbil og henger med samlet vekt over 3500 kilo? Hvert år stopper utrykningspolitiet mange trafikanter uten gyldig førerkort for å kjøre tilhengeren de har. I de fleste tilfeller skyldes det uvitenhet, forteller politioverbetjent Kjetil Midtkandal i utrykningspolitiet (UP).

– Mange har bare vanlig klasse B og vet ikke at de trenger utvidet førerkort for å kjøre den tilhengeren de har. Blir de stoppet uten gyldig førerkort, får de ikke kjøre videre, og de får 5000 kroner i forelegg for første gangs forseelse. Det kan helt klart få uheldige konsekvenser for ferien, sier han.


Dette sier reglene:

Hovedregelen er at totalvekten på bil og henger ikke skal overstige 3500 kilo samlet om du bare har klasse B i førerkortet.

Du kan kanskje kjøre en liten campingvogn med klasse B.

For å kjøre en campingvogn av en størrelse som er mest aktuelt for de fleste, må du ha utvidet førerkort.


B 96 eller BE?

Du har to muligheter om du vil kjøre på campingferie: Å ta et syv timers opplæringskurs hos trafikkskole, kalt B 96, eller ta det samme kurset og i tillegg kjøre opp til eksamen på en av Statens vegvesens trafikkstasjoner slik at du får BE i førerkortet.

B 96 gir deg rett til å kjøre vogntog opp til 4250 kilo, mens BE gir rett til å kjøre vogntog opp til 7000 kilo dersom det er lovlig i henhold til vognkortene.

Reglene for kjøring med tilhenger kan oppleves forvirrende og tunge å sette seg inn i. På toppen er det med jevne mellomrom gjort oppdateringer, og de som har tatt førerkortet før oppdateringen, beholder rettighetene sine.

Tok du førerkort på 1970-tallet eller tidligere, har du trolig allerede BE i førerkortet. Det bekrefter Lars-Inge Haslie, seniorrådgiver på trafikant- og kjøretøyseksjonen i Vegdirektoratet:

– De som fikk førerrett før 2. april 1979, har normalt førerrett klasse BE. Førerrettighetene er synlige på førerkortet.

Kjetil Midtkandal, politioverbetjent i Utrykningspolitiet.

Bilføreren er ansvarlig

Kjetil Midtkandal hos UP erkjenner at regelverket kan være forvirrende, men mener det fungerer om man holder seg til 3500 kilo for klasse B, 4250 kilo for teorikurset B 96 og 7000 kilo for BE – teorikurs med oppkjøring.

– Så må hver enkelt finne ut hvor tung bilen og tilhengeren er hver for seg. Dette finner du i vognkortene. Tilhengeren har sitt eget vognkort.

Bilføreren er ansvarlig for å finne ut hvor tung lasten er utover vekten på tilhengeren.

– Da må du enten vite hvor mye du laster på eller kjøre oppå en vekt, påpeker han.

Haslie i Vegdirektoratet sier det samme:

– Som fører kan man kjøre bilen på vekt hvis en slik er tilgjengelig i området. Eller så må man finne ut hva det man laster på tilhengeren veier, og sikre seg at det ikke blir overlast.

– Sekken med ved til hytta kan man finne ut hva veier, og campingvognen man ønsker seg, er det også lett å finne ut hva veier, så behovet vil styre hvilken førerrett man skal ha.

Appen «Bil og henger» er nyttig å bruke når du skal sjekke om du kan kjøre en tilhenger lovlig.

Bil og henger-app

Et råd er å laste ned appen «Bil og henger», der du kan legge inn registreringsnummer på bil og henger og skaffe deg informasjon. Den samme funksjonen finnes som tilhengerkalkulator på nettstedet vegvesen.no under fanene «Kjøretøy» og «Eie og vedlikeholde».

Ifølge Midtkandal i UP er ikke ulovlig kjøring med tilhenger noe de bevisst går etter i trafikkontroller.

– Det blir en del av totalen når vi stopper trafikanter. Vi opplever at det blir færre som kjører tilhenger uten gyldig førerkort, men fortsatt er det for mange.

Pål Andersen, fagkonsulent i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL).

Hva skal du kjøre?

Hengerfestet på bilen blir brukt til alt fra å kjøre ved til hytta, til å kvitte seg med hageavfall, få båten på vannet eller til å dra campingvogn.

Fagkonsulent Pål Andersen i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund råder folk til å definere bruksområdet sitt når de skal velge hva slags førerkort de skal ha.

– Skal du bare kjøre hageavfall, holder det sikkert med en liten henger og vanlig klasse B. Og har du en mindre campingvogn, holder kanskje B 96. Men skal du kjøre en stor campingvogn eller en større last, trenger du BE. Det er klart mest fleksibelt, for eksempel om du skal leie henger, og det holder til det meste av kjøring med henger til personbil. 7000 kilo vekt på bil og henger tilsammen er et ganske stort vogntog.

Her er tilhengerlasten stroppet fast på forskriftsmessig måte.

Kan bli dyrt uten rett førerkort

Andersen sier du må regne med en kostnad på 8000-10.000 kroner for å oppgradere førerkortet til klasse BE, inkludert kurs, noen kjøretimer, oppkjøring og fornyelse av førerkortet.

– Jeg vil likevel si at dette er en liten investering. Kommer du borti noe og mangler gyldig sertifikat, kan du ikke regne med at forsikringsselskapet vil betale. En vanlig personbil veier kanskje 1600–1800 kilo. Da er det bare å regne på hvor stor tilhenger du kan kjøre.

Andersen drev tidligere Abildsø Trafikkskole i Oslo. Han sier inntrykket i kontakt med bilførere er at mange synder med riktig sertifikat til tilhenger, uten at de nødvendigvis er klar over at de gjør feil.

– De kjører med for stor tilhenger, de synder med sikring og merking av lasten, og de holder for høy fart. Den øvre fartsgrensen for kjøring med henger er 80 km/t. Jeg har selv flere ganger blitt forbikjørt av personbiler med henger i 110-soner på Østlandet. Det utgjør en sikkerhetsrisiko på veiene.

Lasting og sikring

Kurset man tar for å kunne kjøre større tilhengere, gir også en innføring i lasting og sikring.

– Laster og sikrer du feil, utgjør du en fare i trafikken. Sikkerhet går også på dekkene på tilhengeren, det er samme krav til dekkene her som på bilen. Og kjører du med last som stikker ut bak tilhengeren, plikter du å merke den – med lys når det er mørkt. Folk som eier tilhenger, bør se over hengeren og gi den en service ved behov.

Andersen tror mørketallene er store.

– Også med tanke på dem som tok førerkort før 1979, og som kan kjøre vogntog på 7000 kg uten videre kunnskap om sikkerhet.

Haslie i Vegdirektoratet sier dette:

– De langt fleste bruddene på regelverket påvirker trafikksikkerheten i negativ retning, så også i dette tilfellet.