Ønsker krav om nullutslippsdrosjer

I et nytt høringsutkast ønsker Norsk elbilforening at flere drosjer skal ha nullutslipp.

REN LUFT: Utslippsfrie drosjer bør bli et krav, mener Norsk elbilforening.

Samferdselsdepartementet har sendt et utkast til endring i yrkestransportloven på høring. Her gis det hjemmel for løyvemyndigheten til å kunne kreve at det brukes lav— eller nullutslippskjøretøy i drosjenæringen.

Norsk elbilforening skriver i sitt svar at «Løyvemyndigheten må kunne kreve at det brukes nullutslippskjøretøy i drosjenæringen, som i dag bidrar betydelig til klimagassutslipp.»

Videre skriver foreningen: «Mye av transporten i urbane områder skjer med drosjer. Næringen står for én prosent av klimagassutslippene nasjonalt og mellom én og 4,4 prosent i de største fylkene. » De legger også til at mange av drosjene har motoren i gang når de står stille.

Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen, mener ladbare hybrider ikke er noe godt alternativ.

Les også

Nye Nissan Leaf har en alvorlig mangel

Må unngå ladekø

REN LUFT: Utslippsfrie drosjer bør bli et krav, mener Norsk elbilforening.

— Hovedgrunnen til det er at plugin-hybrider ikke har god nok rekkeivddde på ren strøm. En taxi går jo stort sett hele tiden, og da vil den ofte bare drasse på en ekstra motor, altså mer vekt. Dermed har de store utslipp når de ikke går på strøm. Dette er biler som passer best til pendling.Ett av problemene for taxikjøring med elbil har vært ladingen.

- Man kan ikke kreve eltaxi hvis de må stå i ladekø. Der skjer det ting nå. Det er kommet et ladepunkt på Bryn i Oslo, som er forbeholdt taxi.

Bu mener det er helt nødvendig at det kommer flere ladepunkter der drosjesjåførene oppholder seg over litt tid, slik som på Bryn. Andre aktuelle steder vil være ved store holdeplasser.

Et annet problem er at det er få elbiler som tilfredsstiller behovene til en taxi.

— Per i dag er det bare Tesla Model S, og senere i år kommer Model X, men det vil endre seg i løpet av de to til tre neste årene.

Les også

Elbilsalget flater ut

Også relevant i distriktene

Elbilene er også dyrere i innkjøp.

— Det du sparer på, er drivstoff og bompenger. Regnestykket blir fort bra når man tar med bruk.

Ifølge Bu er det rundt 1780 drosjer i Oslo, med en daglig rekkevidde som ligger mellom 100 og 350 kilometer. Hun sier at strømkostnaden i Norge er maks 20 prosent av kostnaden for fossilt drivstoff.

Elbilforeningen foreslår at man legger inn en endring i lovteksten til yrkestransportlovens paragraf 9:

«Med en overgangsordning på tre år bør alle drosjer med opptil syv seter erstattes av nullutslippskjøretøy. Dette oppnås gjennom en endring av yrkestransportlova. Omleggingen vil ha stor betydning for luftkvaliteten i tettbebygde områder.»

De mener kostnaden for en slik utbygging av ladeinfrastruktur er en god investering i arbeidet for å bedre luftkvaliteten og redusere klimagassutslippene.

Bu mener dette likevel ikke bare er noe som bør forbeholdes byene.

— Ofte kan eltaxi være vel så bra i distriktene. Dette fordi de ofte kjører mindre, kun har én taxisentral, samt mange faste oppdrag som gir mulighet for planlegging.

Les også

Teknologibombe: Mercedes tar en Audi med sin nye E-klasse

Ny bil ?