Politiet svarer: Hva skal til for å miste lappen i prøvetiden?

Straffene er strengere for de helt ferske bilførerne.

Fem spørsmål og svar om førerkortet.

Hvem: Frode Andreassen

Jobber som: Seksjonsleder og politioverbetjent i seksjon for trafikk- og sjøtjeneste

Politiets seksjonsleder for trafikk- og sjøtjeneste Frode Andreassen sier det får større konsekvenser å bryte trafikkreglene dersom du fortsatt har prøvetid.

1. Hva er prøvetiden og hvor lenge varer den?

– Ved førstegangsutstedelse av førerkort klasse B (personbil) får alle en prøvetid på to år, for å vise at du kan kjøre bil og for å holde folk i tøylene, opplyser leder Frode Andreassen i Politiets seksjon for trafikk- og sjøtjeneste.

Han sier det også finnes andre tilfeller der prøvetid pålegges:

– Noen kan ha vært uten førerkort lenge, for eksempel folk som har hatt utfordringer med rus. Da vil lengden på prøvetiden variere.

Les også

Førerkortet kan bli digitalt

2. Hva skal til for å miste lappen i prøvetiden?

– Reglene for tap av førerrett er i utgangspunktet de samme, men straffene er strengere for førere med prøvetid, sier Andreassen.

Det innebærer for eksempel:

  • At ved overtredelser som medfører prikkbelastning skal det registreres dobbelt antall prikker på fører med prøvetid.
  • Beslag av førerkortet ved en promille på over 0,2. For førere uten prøvetid er normalgrensen 0,5 promille.

3. Er terskelen lavere for å straffe bilføreren i prøveperioden?

– Terskelen er ikke lavere for å straffe – alle skal behandles likt. Men straffen er som sagt strengere, opplyser Andreassen.

Les også

Dette regnestykket har du kanskje ikke lyst til å se: Så mye koster bilen deg årlig

4. Hva skjer hvis du får førerkortet inndratt?

– Hvis fører med prøvetid mister førerretten, må vedkommende ta «full ny førerprøve», det vil si teoriprøve og praktisk prøve, eller oppkjøring. Man må ikke gjenta mørkekjøring og glattkjøring – kun de to ovennevnte, sier Andreassen.

5. Er det mange som mister førerkortet i denne perioden?

– Vi har ikke noe statistikk på akkurat andelen som mister lappen i prøveperioden. Men vi vet at menn opp til 25 år er overrepresentert i statistikken for trafikkulykker. Dette er bilførere som ikke er ferdig utviklet og som har lite erfaring på veien.