Taxinæringen om nullutslippskrav: - Umulig å få til slik det er i dag

Ifølge taxinæringen er kravet om utslippsfrie drosjer umulig å innfri i dag, på grunn av infrastruktur og biler. Men næringen har en løsning.

ENESTE ALTERNATIV: Tesla Model S er den eneste elbilen med nok rekkevidde. Den koster drosjeeieren dobbelt så mye i innkjøp som en bil med konvensjonell motor. (Foto: Heiko Junge/NTB scanpix)

I et

ønsker Norsk Elbilforening et krav om lav— eller nullutslippskjøretøy i drosjenæringen.

Les saken her:

Glenn Tuxen, leder av Norges Taxiforbund avdeling Oslo, mener det per i dag er urealistisk.

– Med dagens valgmuligheter av biler det utenkelig. Det er altfor få ladestasjoner, og driveplikten tilsier at vi skal være operative 24 timer i døgnet. Min bil går 120.000 kilometer i året, med dagens teknologi er dette umulig å få til med elbil.

RESERVEBILENE: Glenn Tuxen i Norges Taxiforbund mener man bør se på muligheten for å utvide løyvet til ekstrabilene. Som ekstrabil vil elbiler være langt enklere å bruke.(Foto: Olav Hasselknippe/NTB scanpix)

Han mener kravet kan innfris på sikt, men at det er uaktuelt om det blir en kort frist. Nylig ble det åpnet et dedikert ladepunkt for drosjer ved Bryn i Oslo, men det er langt fra nok, sier Tuxen.

Løsningen

– Vi må kjøre når publikum trenger oss, vi kan lade når publikum ikke trenger oss. Dette innebærer at de fleste taxier vil lade samtidig. Mye av dagen går med til lading, som innebærer tap av omsetning. 2000 taxier i Oslo som hver skal lade åtte timer daglig gir 666 ladestasjoner satt i system.

Men det finnes en løsning, ifølge Tuxen, som de har spilt inn til byrådet i Oslo, uten å få noe respons.

– Vi har to typer løyver, og løsningen ligger i reserveløyvet. Hvis vi kunne fått redusert hovedløyvetallet og overført dette til reserver, kunne vi brukt elbiler her.

Få store nyheter bremser de siste årenes enorme salgsvekst:

Tuxen sier det er 140 reserveløyver i Oslo, i dag kan disse brukes fra syv til ni på morgenen og 13.30 til 17 på ettermiddagen. Dette er for å hjelpe til under rushtidsavviklingen. Han mener tidsrommet for reserveløyver bør utvides med kjøretillatelse fra syv til ti, og 12 til 17, i kombinasjon med redusert ordinærløyvetall.

– Hadde vi fått til dette, ville jeg kjøpt meg elbil i morgen. I dag er disse øktene for korte til at det lønner seg med ny bil. Nå har jeg to gamle diesel-Mercedeser som brukes som reservebiler. Her ville det passet perfekt å bruke elbil, man kjører gjerne mellom 15 og 17 mil per dag.

Han sier de snarere har blitt strupet i bruken av reservebilene og savner noe konstruktivt fra politikerne på dette området.

Bakgrunn:

For dyre biler

Selve holdningen til eltaxier generelt er OK blant taxisjåførene, ved at de sparer drivstoff og bomavgift og leverer nullutslipp til fellesskapet.

Problem er at det kun er én bilmodell som tilfredsstiller deres krav, Tesla Model S, og at den er for dyr.

– Den koster nær to ganger mer enn en vanlig taxi, har ingen avgiftslette, ingen merverdikompensasjon, som ved salg gir større reelt tap. Og hvem vil kjøpe en eltaxi som har gått 400.000 kilometer?

EKSTRABIL: Nissans e-NV200 kan være en interessant drosje om den får noe større rekkevidde, ifølge Tuxen. Nissan er klar over etterspørselen, men det er foreløpig ingen konkrete planer om å sette inn Leafs nye batteripakken i denne modellen. (Foto: Produsenten)

Skulle de få en utvidet ordning for reserveløyver, vil det være mulig å ta i bruk Nissan elbiler: Leaf med den nye batteripakken som klarer 25 mil, og ikke minst E-NV200 når den eventuelt kommer med samme rekkevidde. Leaf med den største batteripakken koster 250.000 kroner.Norsk Elbilforening skriver i sitt svar til Samferdselsdepartementet at «Løyvemyndigheten må kunne kreve at det brukes nullutslippskjøretøy i drosjenæringen, som i dag bidrar betydelig til klimagassutslipp.»

Tuxen redd for at et slikt krav vil gjøre konkurransesituasjonen for Oslos taxier vanskelig.

– I et felles løyveområde med Akershus er det antakelig bare taxier fra Oslo som får slike krav gjennom vedtak i Oslo kommune. Det blir en urimelig forskjellsbehandling fra det offentlige og en klar forvaltningsforskjell som ikke kan aksepteres.

Urbant fenomen

I dag er det rundt ti eltaxier i Oslo, og generelt er det et urbant fenomen, ifølge Tuxen.

– Tenk deg en situasjon der en Mosjøen-taxi får langtur til Bodø med pasient om natta. 380 kilometer en vei. Her er det mange problemstillinger: Var bilen fulladet før avreise? Har jeg nok strøm til hele turen? Får jeg lade i Bodø? Hva med arbeidsvilkårene til ansatte sjåfører? De skal ha betalt for å stå å lade i Bodø før hjemreise.

Elbilforeningen

til yrkestransportlovens paragraf 9: «Med en overgangsordning på tre år bør alle drosjer med opptil sju seter erstattes av nullutslippskjøretøy. Dette oppnås gjennom en endring av yrkestransportlova. Omleggingen vil ha stor betydning for luftkvaliteten i tettbebygde områder.»

Tuxen mener det er viktig at de får tid til innpasning av lavutslippsbiler, og antyder at det kanskje er hydrogenbiler som er best egnet til taxibruk.

– Der lader vi på tre minutter.

Han trekker også frem at det er svært viktig at det blir likebehandling av løyveområdene i Oslo og Akershus.

Interessert i å lese mer om el— og hybridbiler? Da kan vi anbefale disse sakene:

Selvstyrende Tesla: