Slik mister du lappen

Sjekk hva som skal til for å miste førerkortet — og hva som bare gir en advarsel.

PASSER PÅ: Lappen ryker selvsagt hvis du kjører altfor fort, men dette er langt fra den eneste måten du kan kvitte deg med sertifikatet.

Alle vet at lappen kan ryke hvis du råkjører. Her går grensen, under normale forhold:

  • I 30-sone: Ved 56 km/t
  • I 40-sone: Ved 66 km/t
  • I 50-sone: Ved 76 km/t
  • I 60-sone: Ved 86 km/t
  • I 70-sone: Ved 106 km/t
  • I 80-sone: Ved 116 km/t
  • I 90-sone (motorvei): Ved 131 km/t
  • I 100-sone: Ved 141 km/t
  • I 110-sone: Ved 151 km/t

Men det er mye annet du må passe på i trafikken hvis du ikke vil ende opp som fotgjenger, skriverBT.no.

Her er det viktigste:

For liten avstand til bilen foran

En god, gammel huskeregel er å telle 1001-1002-1003 for å holde trygg avstand til bilen foran.

LIGG UNNA: Så lang avstand må du holde til bilen foran hvis du vil beholde førerkortet.

Holder du bare to sekunders avstand, må du regne med en advarsel fra politiet, skriver BT.no. Med ett sekunds avstand, vanker det forelegg eller anmeldelse. Krymper avstanden til et halvt sekund, ryker lappen. Bildet ovenfor viser hvor lang distanse det tilsvarer ved ulike hastigheter.

NB: Dette gjelder kjøretøy med totaltvekt under 3500 kilo. Kjører du en tyngre bil, må du ha større margin.

Krever inn ubetalte regninger på 84 millioner:

Må du senke farten foran gangfelt?

Det skal reageres strengt på brudd på vikeplikten overfor gående, heter det i politiets trafikkinstruks. Det gjelder særlig hvis det er eldre, eller barn uten følge, som er på vei over gangfeltet.

Må du senke farten hvis det står noen på fortauet som ikke viser tegn til å gå ut i gangfeltet? Ja, fastslår politiet. Gjør du ikke det, kan det resultere i en advarsel.

Er personen på vei ut i gangfeltet, er det straks mer alvorlig. Bryter du vikeplikten da, resulterer det i et forelegg.

Hvis den gående må stoppe i gangfeltet for å slippe trafikken frem, risikerer sjåføren anmeldelse. Er det fare for personskade, kan førerkortet ryke.

Hva hvis veien er delt med trafikkøy? Da regnes den som to kjørebaner. Det betyr at bilistene ikke har vikeplikt før fotgjengeren har kommet frem til trafikkøyen.

Brudd på vikeplikten overfor andre bilister kan også føre til at lappen ryker — hvis det er fare for personskade eller stor materiell skade.

Er det greit å kjøre på «drosjegrønt»?

STRENGT: Det kan straffe seg å øke farten når trafikklyset er gult.

Trodde du det var helt greit å kjøre på gult trafikklys? Det er det ikke nødvendigvis. Hvis trafikklyset er gult, og du kunne stoppet uten å skape en farlig situasjon eller hindre trafikken, må du regne med en advarsel hvis du kjører videre.

Hva hvis det lyser gult, og du kunne stoppet, men gir i stedet gass for å rekke over krysset før det skifter til rødt? Det regnes som en alvorlig overtredelse. Du må regne med anmeldelse. Rekker du ikke over før lyset skifter til rødt, kan det vanke både anmeldelse og beslag av førerkort.

Venter du spent?

Er det best å kjøre sakte?

 IKKE LOV: Denne forbikjøringen er ikke ok. Bilen til høyre kjører forbi i akselerasjonsfeltet ved Åsamyrane.

Forbikjøring kan være livsfarlig hvis det blir gjort feil. Hensynsløs og aggressiv forbikjøring, spesielt i kø, kan føre til anmeldelse og førerkortbeslag. Det samme gjelder hvis du kjører forbi en bil som har stoppet for noen som er på vei over et gangfelt, eller hvis du krysser heltrukken sperrelinje. Forbikjøring til høyre på veiskulder, eller i felt for fartsøkning, er heller ikke greit.

Det betyr ikke at det er om å gjøre å kjøre saktest mulig. Ligger du under fartsgrensen uten å slippe folk bak forbi, risikerer du en advarsel. Oppstår det farlige situasjoner fordi du prøver å hindre lovlig forbikjøring, kan lappen ryke.

Og noe helt annet:

Hvorfor tar politiet blodprøve?

PUST UT: Av og til holder det ikke med pusteprøve. Politiet kan ta deg med til lege for blodprøve hvis de mistenker at du er ruset på andre stoffer.

Grensen for når du mister lappen på grunn av fyllekjøring, går normalt ved 0,5 promille. Førerkortet kan likevel ryke ved lavere alkoholnivå. Det gjelder for eksempel ved vanskelige kjøreforhold, dårlig sikt, eller hvis du har kjørt for fort eller uforsiktig. Det samme gjelder hvis du har førerkort på prøve.

Politiet kan be deg blåse i et måleapparat for å sjekke om du er påvirket av alkohol. Men hva skjer hvis alkotesten viser at du er edru, men politimannen mener du ser ruset ut? Da vil du bli tatt med til legeundersøkelse, og må avlegge blodprøve.

Hensikten er å sjekke om du er ruset på andre stoffer — noe som selvsagt også er ulovlig. Blodprøven blir ikke sjekket for alkohol. Det er altså kun pusteprøven som skal fortelle hvor mye alkohol du har i kroppen.

Pass på i rundkjøringen

OOPS: Det gjelder å passe på i rundkjøringer, som her på Søreide.

Det gjelder å ha kontroll på høyre og venstre på vei inn i en rundkjøring. Kjører du feil vei — altså mot påbudt kjøreretning - må du regne med at lappen ryker en periode.

Uansett hvor du kjører, er førerkortet i fare hvis du sovner bak rattet, kjører med dårlig sikt, eller havner i grøften på grunn av uforsiktighet.

Hensynsløs kjøring, for eksempel skrensing og «burnout», kan føre til førerkortbeslag hvis det er fare for personskade eller store materielle skader. Det samme gjelder hvis du kjører med farlig last, eller hvis bilen har mangler som kan føre til vesentlig trafikkfare.

Og noe helt annet:

La mobilen ligge

 SÅNN JA: Prins Albert av Monaco har skjønt det: Skal du snakke i mobilen mens du kjører, bør du bruke handsfree.

Du risikerer å bli fotgjenger hvis du fikler med mobilen eller bilstereoen, og det oppstår farlige situasjoner eller uhell. Det gjelder blant annet hvis du holder i mobilen mens du kjører forbi en annen bil. Håndholdte mobiler er ikke tillatt under kjøring. Blir du tatt, vanker det et forelegg, selv om det ikke har oppstått noen farlig situasjon.

_Kilder:

Instrukser for politiets trafikktjeneste

Lovdata

BT-arkiv_

Lyst til å lese flere bilsaker? Da anbefaler vi disse: