Nå kan du «pante» båten din

Lever inn båten din – få 1000 kroner i retur.

«VRAKPANT»: Har du en gammel, sliten båt liggende som du ikke bruker og ikke får solgt? Nå kan du leverer den inn ved et kommunalt mottak og få 1000 kroner for den.
  • Fredrik Saltbones

Søndag innføres det et nytt system i Norge: En slags «panteordning» for båter.

Eller, det er ikke pant i ordets rette forstand, ettersom man ikke betaler en panteavgift når man kjøper båt.

Men for forbrukerne er prinsippet nesten det samme. Fra og med 1. oktober kan man levere inn båtvraket sitt ved et mottaksanlegg og få 1000 kroner i retur.

Folk etterlater båtene sine

– Det er den enkelte båteier som har ansvaret for en forsvarlig håndtering av båten når den er blitt avfall. Dette kan oppfattes som vanskelig og kostbart for folk. Derfor innfører vi nå en tilskuddsordning, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Han mener det er to grunner til at dette er blitt et problem:

– 1. At folk ikke har tatt seg bryet med å levere båtene inn. 2. At det ikke har vært tilfredsstillende systemer for mottak av båtene. Det har ført til at enkelte båter er blitt liggende i lang, og da kan de begynne å smuldre opp og bli til mikroplast. Derfor er det viktig å få på plass et system for dette, sier klima- og miljøministeren.

INNFØRER TILSKUDDSORDNING: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
Les også

Bor i båt: - Det hender at landkrabber blir hvite i maska når de sitter ved middagsbordet her, ja

Alle kommuner må nå legge til rette for at fritidsbåter opp til 15 fot (uten innenbordsmotor) kan leveres gratis inn ved et mottakssenter, som ligger i kommunen eller i nærheten av kommunen. Anleggene som får tilskudd for å ta imot større båter, skal ta imot båter inntil 1,1 tonn gratis.

Kritikk mot ordningen

Men den nye tilskuddsordningen er ikke bare blitt godt mottatt. Leif Bergaas, daglig leder i båtbransjeforbundet Norboat, mener tilskuddssummen er lav.

– Det er et steg i riktig retning, men bare for de båtene som er 15 fot eller mindre. De båtene det er flest av i Norge, er på mellom 13 og 26 fot, sier Leif Bergaas.

Det finnes bare to mottakssteder (Stavanger og Møre og Romsdal) for de større båtene. Kostnaden med å transportere båtvraket til én av disse mottakssentrene, vil for de fleste være betydelig høyere enn den 1000-lappen man nå får i «pant».

Les også

Slik gjør du båten vinterklar

Avviser forslag om småbåtregister

– Kommunene får nå en klarere plikt til å ta imot båtene. Det gjør det enklere for båteierne. Og så gir vi denne 1000-lappen som en ekstra gulrot, sier Vidar Helgesen.

Et annet argument for ikke å øke beløpet, er at det kunne gjort det interessant for kriminelle å stjele båter og levere dem inn. I dag finnes det ikke noe register for småbåter i Norge. Derfor er det vanskelig å bevise hvem som faktisk eier båten. Leif Bergaas i Norboat vil ha på plass et småbåtregister, som blant annet vil muliggjøre en økning i «vrakpanten».

– Med et småbåtregister vil eierforhold kunne dokumenteres. Dette vil gjøre båter mindre tyveriutsatt og gi både bransje og myndigheter sårt ønskede tall og fakta, og det kan bli mulig å øke «vrakpanten» på båter over 15 fot. Først da vil man få en opprydningseffekt av volumet av fritidsbåter som er på vei til utrangering, sier Bergaas.

Men den muligheten avviser klima- og miljøminister Helgesen.

– Et småbåtregister har vært en del av denne diskusjonen i flere år, men det lå ikke i Stortingets vedtak, og vi har forholdt oss til å følge opp Stortingets vedtak, sier Vidar Helgesen.