Slik unngår du vannplaning

Mange bilister frykter vannplaning. Her er noen råd som hjelper deg å beholde veigrepet på våte høstveier.

VINTERDEKK: Vinterdekk er ikke noen garanti mot vannplaning.Er det vått på veien, må hastigheten reduseres. (Foto: Jan Harry Svendsen)

Følelsen av vannplaning er ekkel. Plutselig blir styringenlett og grepet borte.

På våte høstveier, med mye regn, er faren for vannplaning stor.

Dramatisk

­ Når en bil kjører på en vei med mye vann, oppstår det enslags mur av vann foran dekket.

-Når dekkene ikke lenger klarer å skyvevannetvekk, vil bilen begynne å surfe på vannflaten, sier administrerende

direktørTorkel Hallander i Byttdekk.

Når bilen vannplaner, blir den umulig å styre, ogkonsekvensene kan være alvorlige.

-Å miste kontrollen over bilen i høy hastighet erdramatisk, og det er viktig å vite hvordan man unngår å komme i dennesituasjonen, sier han.

Stor, aktuell test:

Les også

Dette er de beste vinterdekkene

Ned med farten

Flere dekkeksperter advarer mot å kjøre med dårlige dekk.Mønsterdybden i dekkene er avgjørende for hvor godt dekkene klarer ådrenerebort vann, men også hastigheten har mye å si for hvor stor faren forvannplaning er.

I høy hastighet må dekket drenere mer vann enn ved lav fart.Dermed øker også faren for vannplaning.

Erdet vått på veien, gjelder det med andre ord å senke farten, samtidig somman

bør unngå å kjøre i hjulspor med vann og gjennom dype vannpytter.

Dårligere grep med vinterdekk

Tro heller ikke at vinterdekk er en forsikring motvannplaning: Vinterdekk er laget for kuldegrader og har med singummiblanding spesielt dårlige gripeegenskaper på våt asfalt i kombinasjonmedvarmegrader, advarer Jan Ivar Engebretsen i NAF.

NAF anbefaler at man bytter ut vinterdekkene nårmønsterdybden er fire millimeter. Lovkravet er tre millimeter.

Opptatt av sikkerhet? Sjekk ut disse sakene: