Mener nye lastebiler kan gjøre luften renere

Moderne lastebiler bidrar til langt mindre utslipp enn en dieselpersonbil.

UTSKIFTNING: NLF mener Euro VI-motorer har redusert utslippene med 90 prosent sammenlignet med tidligere generasjoner tunge kjøretøy.
  • Morten Abrahamsen

Ifølge Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har moderne lastebiler har et så omfattende rensesystem av de faktisk kan bidra til å øke luftkvaliteten.

– Hvis en setter det litt på spissen, kan en si at hver barnehage og skole i Oslo burde ha en Euro VI-lastebil stående på tomgang utenfor, sier NLF-direktør Geir A. Mo, i en pressemelding.

Men en høy kostnad

– Når det er sterkt forurenset i en storby, kan dette være tilfellet, sier Rolf Hagman, forsker i Transportøkonomisk Institutt, som har laget en rapport på Euro VI-motorer.

Euro VI-teknologien som ble innført i 2014, og Euro VI-lastebiler, er særskilt unntatt fra dieselforbudet som innføres i Oslo og andre byer på dager med farlig høy luftforurensing.

Teknologien innebærer at NOx-partiklene nøytraliseres av urea, som er en blanding av amoniakk og vann, ifølge Hagman.

Dieselforbud vil trolig bli erstattet med femdobling av prisene i bomringen
ANDEL: Tabellen viser fordelingen av lastebiler med de forskjellige motorene. Jo nyere, de vil si høyere Euro-tall, jo mindre NOx slipper de ut.

Kostnaden for denne teknologien i en motor skal liggge på mellom 60.000 og 100.000 kroner, dette gjør at den i utgangspunktet er for kostbar for vanlige personbiler.

Renser

Biler med slik teknologi renser både eksosen de slipper ut, og luften som kommer inn i motoren. Det betyr at luft som har et høyt innhold av NOx, blir renere på veien gjennom lastebilens motor.

– I praksis betyr dette at Euro VI-lastebilene fungerer som mobile luftrensere som aktivt bidrar til å bedre luftkvaliteten på dager med farlig høy forurensing, skriver NLF.

Effekten er dokumentert av TØI. De har funnet at tyngre kjøretøy med Euro VI-motorer har NOx-utslipp som er en tredel av det personbiler med dieselmotor har.

Les også

Salget av dieselbiler faller

NY TEKNOLOGI: Lastebiler levert etter 2014 har renseteknologi som gir små utslipp.

Mindre enn en personbil

«Basert på vår testing av kjøretøy i 2013 og 2014 er hovedkonklusjonen at NOx-utslippene i virkelig trafikk og kaldt vær (-7) fra nye lettere kjøretøy med Euro 6-dieselmotorer fortsatt er svært høy. Tunge kjøretøy med Euro VI-motorer, som busser, har nå en effektiv teknologi for rensing av NOx, og slipper kun ut beskjedne mengder av alle typer eksosutslipp», skriver TØI i rapporten.

Personbilene i testen slapp ut 0,35 gram NOx per kilometer, mens de tilsvarende tallene for bybusser var 0,12 gram NOx per kilometer.

Ifølge NLF har det vært rekordhøy utskiftningstakt blant deres medlemmer, slik at de aller fleste har byttet ut de eldre kjøretøyene som har langt høyere utslipp, med Euro-VI lastebiler.