Ny teknologi vil forandre hvordan vi eier, kjører og kjøper bil

Vi er på vei mot en transportrevolusjon – men ingen vet når og hvordan.

TEKNOLOGIEN FORANDRER: Ingen vet hvordan fremtidens bilkjøp og -bruk blir, men en ting er sikkert: Bilene blir ikke borte med det første.

Bilprodusentene og bilselskapene forbereder seg på store omveltninger i nær fremtid. Hva som skjer vet de ikke, men mange av de store aktørene tar grep som de tror vil forberede dem på kundenes ønsker og behov om noen få år.

Norges største bilselskap, med 4300 ansatte og en omsetning på mer enn 26 milliarder kroner i fjor, viser sin holdning ved å skifte navn fra Møllergruppen til Møller Mobility Group.

– Vi har valgt et nytt navn for en ny tid, sa konsernsjef Terje Male da de nylig markerte at selskapet har importert én million biler til Norge.

OMSTILLER: Terje Male, konsernsjef i det som nå heter Møller Mobility Group, legger om strategien for å møte fremtidige utfordringer.

De ser for seg noe i nærheten av en transportrevolusjon, og mener digitalisering, urbanisering, bærekraft og kunders behov for nye mobilitetsløsninger vil drive utviklingen av produkter og tjenester.

Hvilken retning bilmarkedet tar, er de ikke sikre på, men Male trakk frem fire elementer som han tror vil styre utviklingen:

  • Miljøkrav
  • Teknologi
  • Digitalisering
  • Deling

Det siste elementet, deling, vil selskapet gå løs på nærmest umiddelbart. Male fortalte at de har et samarbeid med bildelingsselskapet Hyre.

– Vi tror markedet går i retning av en delingsmodell, og vi planlegger å gjøre store investeringer her.

Abonnement

Per i dag finnes det flere selskap som driver ulike former for bildeling i Norge, men ingen av bilmerkene har så langt vært direkte involvert.

Møller er langt fra alene om å tenke på nye former for bileierskap. Da Volvo presenterte XC40, som kommer til forhandlerne neste år, kom de også med sin vri på bilhold.

Det skal bli mulig å gå for en abonnementsløsning på XC40, i stedet for et tradisjonelt bilkjøp. De har kalt konseptet «Care by Volvo».

– Etter å ha bestilt på nett kan Care by Volvo-kunden sette seg bak rattet i sin nye Volvo uten å bekymre seg over tradisjonelle utgifter som kontantbeløpet man ellers har ved leasing, forsikringer, skatter, avgifter og servicegebyrer, eller prisforskjeller knyttet til geografisk område eller kundens alder i forbindelse med forsikringspremien, skriver bilprodusenten i presentasjonen av tjenesten.

Alt som hører til bileierskapet, skal altså være inkludert i månedsprisen. Volvo sier at tjenesten også skal inkludere flere tilleggstjenester. Blant annet skal det være rom for at kunden noen ganger i året kan bytte ut XC40-en med en annen bil midlertidig, for eksempel en større en, når det er behov.

Og det stopper ikke her. Da Volvo for kort tid siden presenterte den første bilen fra sitt undermerke Polestar, fortalte selskapet at den ikke vil bli å se i noen butikker. Bilene skal bare kunne bestilles på nett, og tilbys på abonnementsbasis i to eller tre år av gangen.

DIGITAL: Volvo vil digitalisere bilkjøpet, og i tillegg by på bilabonnentløsninger.

Massemarkedet

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var til stede på jubileumsarrangementet til Møller. Han ser også for seg at det kan skje store forandringer på transportfronten i tiden som kommer.

– De fleste ønsker nok tilgang på bil, og da kan bildeling være hensiktsmessig, sa han.

Hvordan dette kommer til å se ut rent praktisk, var han ikke sikker på – om det er bilmerkene selv som skal eie bilene, eller om bilutleiere skal kjøpe biler av bilprodusentene, eller om bildelingen skal skje gjennom en annen løsning ingen har tenkt på ennå. Solvik-Olsen tror også at selvkjørende biler blir del av trafikkbildet ganske snart.

Allerede neste år er det planlagt at autonome busser skal tas i bruk i Oslo-området.

VENTER ENDRINGER: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen forventer endringer i bilbransjen, men hvor de skjer, er han ikke sikker på.
DEN GANG DA: Bilbutikkene har vært ganske like i mange tiår. Her fra Lehne Auto AS i Lyngdal på slutten sekstitallet. Kanskje forandrer de seg når digitale kjøp og bildeling blir vanlig?

– Uansett hva som skjer, så er det viktig at massemarkedet omfavner det, først da kan det få et større omfang. Når det skjer, om det er om ti, tyve eller tredve år, eller lenge før, vet jeg ikke, sa Solvik-Olsen.

Omveltningene som kommer, i en eller annen form, vil høyst sannsynlig påvirke bilforhandlerne og deres drift.

Tror bilforhandlerne overlever

– På en konferanse i Paris nylig viste europeisk forskermiljø til en undersøkelse hvor de hadde spurt 3000 bilkunder. Den viste at de fleste mener at forhandleren er viktig. At man møter noen som kan noe om bilen, sier Tore Rylander, fagsjef for bilsalg og digitale flater i Norges Bilbransjeforbund, interesseorganisasjon for nybilforhandlere og verksteder i Norge.

Han sier at kundene fortsatt ønsker å se og prøve bilene.

Hyre skal tilby en nøkkelløs ordning for bildeling. Bilene lokaliseres via en kart-app.

– Vi tror at bilforhandlerne vil overleve i mange år, men kundene vil agere på nye måter, kanskje man må rigge forretningen annerledes?

Rylander mener også at man må regne med at kundene trenger tid til å venne seg til nye løsninger, som bildeling.

– Samtidig må de være innstilt på endringer. Slik Møller er. De skor seg for en fremtid, for å takle endringene som kommer. Kanskje er det ikke bilen de skal tjene penger på i fremtiden, men tilleggstjenestene?

– Dagens modell står for fall

Siden februar har selskapet Hyre jobbet med å utvikle en bildelingstjeneste i samarbeid med Møller Mobility Group.

– Det finnes ulike løsninger for bildeling, men ingen har funnet den ultimate modellen. Vi har mange ideer vi ønsker å prøve ut, og har en eksperimentell tilnærming, både når det gjelder forretnings- og prismodell, sier Nils Petter Nordbø i Hyre.

Nå går de inn i en fase der de skal prøve ut første versjon av løsningen i en markedspilot, for å innhente tilbakemeldinger fra brukere.

– Vi ønsker å lage en bildelingstjeneste med minimal friksjon for brukerne.

Det som blant annet vil skille Hyre fra de eksisterende tjenestene er at løsningen blir fullstendig nøkkelløs. Man skal kunne åpne og lukke bilen med mobiltelefonen. BankID benyttes for sikker verifisering av dem som benytter seg av tjenesten.

– Man vil få opp et kart på mobilen som viser tilgjengelige biler i nærheten. Prosessen fra man finner ut at man trenger en bil, til man sitter i den, bør ikke å ta mer enn et par minutter.

Det er ennå ikke klart når tjenesten er klar for massemarkedet, men Nordbø antyder at det kan skje ganske snart.

– Jeg tror dagens modell for bileierskap står for fall, teknologi- og samfunnsutvikling tilsier det, sier Nordbø.