I disse tilfellene kan det lønne seg å klage på parkeringsboten

Lite er mer irriterende enn å finne en gul lapp under vindusviskeren. Når lønner det seg egentlig å klage?

I fjor fikk Parkeringsklagenemnda inn over 5000 klager på parkeringsbøter.
  • Ingrid Emilie Thoresen Bakker

Aller først: En parkeringsbillett eller -tillatelse skal alltid plasseres bak frontruten i bilen, slik at den er godt synlig for kontrollørene. Det står i parkeringsforskriften.

Er ikke billetten synlig, spiller det ingen rolle om du faktisk har betalt for billetten, og den for eksempel har blåst ned på gulvet i bilen eller sklidd ned på dashbordet. Klager du på dette, selv med dokumentasjon på at betalingen har funnet sted, kaster du bort tiden din, fastslår Thomas Iversen hos Forbrukerrådet.

– Det er ofte tydelig informert om at billetten eller tillatelsen skal plasseres synlig i frontruten. Hvis man da gjør feil, er det bilførers risiko, sier han.

Mange klager avvises

I fjor fikk Parkeringsklagenemnda inn 5286 klager på parkeringsbøter. Den største andelen av disse, 41,1 prosent, gjaldt nettopp plassering og synlighet av billetter og parkeringstillatelser. De aller fleste ble avvist, ifølge Parkeringsklagenemnda.

Halgeir Jansen, rådgiver i parkeringstilsynet ved Statens vegvesen, råder bilister til å lese vilkårene på parkeringsområdet nøye.

– Finn ut av hva som er tillatt der du står. Er du usikker, bør du ta kontakt med det aktuelle parkeringsselskapet på området. Det skal finnes et telefonnummer på skiltene.

Les også

Kjøring på rødt lys, manglende bilbelte og kjøring i kollektivfelt. Så mye koster det deg å bryte de ulike trafikkreglene.

Når er det ikke noe poeng å klage?

16,8 prosent av alle klagene til Parkeringsklagenemnda i fjor gjaldt tastefeil og elektronisk registrering. Her nytter det ikke å klage dersom du selv har tastet inn informasjonen og fått mulighet til å sjekke at det stemmer, for eksempel via en beskjed i appen.

Når parkeringsbilletten din utløper, har du fem minutter å gå på før du kan bli bøtelagt. Kommer du til bilen etter de minuttene har gått og forsøker å klage på en bot, vil det være nytteløst.

Når man skal parkere, har man dessuten en rimelig frist til å betale og sette seg inn i parkeringsvilkårene på stedet. Men denne fristen kan variere, ifølge Iversen:

– Parkeringsvakten skal ta høyde for kø ved automaten, at man kanskje taster feil et par ganger eller at du må laste ned app. Men det betyr ikke at man kan somle bevisst. Bruker man urimelig lang tid og får bot, er det ikke noe poeng å klage.

Parkerer du utenfor oppmerket felt eller med ett hjul inn i neste felt, vil det ikke nytte å klage. Det gjelder selv om du har parkert slik fordi andre biler rundt har parkert feil.

– Hvis andre parkerer sånn at du må plassere bilen din med et hjul utenfor oppmerket område, vil også du parkere ulovlig. Når en bil overlapper to plasser, må du anse begge plassene som opptatt dersom du ikke får plass til bilen din innenfor det oppmerkede feltet. Du må derfor finne et annet sted å parkere hvis du vil unngå bot, forklarer Iversen.

I fjor ble det utskrevet totalt 162.228 parkeringsbøter i Oslo kommune alene, opplyser bymiljøetaten. Flere av disse ble skrevet ut som følge av parkering på parkering forbudt-skilt eller stans forbudt-skilt eller fordi bilisten ikke hadde betalt parkeringsavgiften.
Les også

Se hvor mye bilen koster deg årlig

Det kan lønne seg å klage dersom ...

... du har fått en bot som strider med det som står i parkeringsforskriften, ifølge Iversen. Det gjelder blant annet ved disse tilfellene:

  • Om du ikke har fått en rimelig frist til å betale parkeringsbilletten, altså om parkeringsvakten for eksempel har gitt deg bot før du har rukket å finne veien til parkeringsautomaten.
  • Dersom du gjennom normal oppmerksomhet ikke klarer å forstå hvilke regler som gjelder for parkering. Har du for eksempel rimelig grunn til å tro at du kan stå uten billett, men det viser seg at du egentlig måtte ha det, kan du få medhold i klagen dersom dette skyldes dårlig eller mangelfull skilting og oppmerking.
  • Om det har vært feil på en automat eller i en app som gjør at du ikke har fått skrevet ut en billett.
  • Dersom det er særlige grunner til at billetten ikke er betalt. Ved akutte nødssituasjoner, som for eksempel at bilfører har fått et illebefinnende.
  • Om parkeringsselskapet har tauet bort bilen din uten å varsle deg, slik at du ikke har fått sjansen til å flytte den.

– I de fleste slike tilfeller får man medhold i klagen, sier Iversen.

Les også

Misfornøyd med et kjøp eller en tjeneste? Her kan du klage inn forbrukersaker.

Slik klager du

Om du er uenig i en parkeringsbot du har fått, må du først klage skriftlig til parkeringsselskapet.

– Send en kortfattet og saklig e-post der du beskriver hvorfor du mener du ikke skulle fått boten. Jo bedre dokumentasjon du har, desto større er sjansen for å få medhold, sier Iversen.

Om boten har kommet som følge av dårlig eller manglende skilting og du ikke har fått anledning til å ta bilde, holder det å beskrive situasjonen. Om du bor i nærheten, vil det være lurt å dra og ta et bilde.

Når du får klagen i retur fra parkeringsselskapet, er du nødt til virkelig å vurdere svaret nøye, påpeker Iversen.

Mener du fremdeles at boten er urettferdig og du ikke klarer å løse saken gjennom dialog med parkeringsselskapet, kan du klage skriftlig til Parkeringsklagenemnda her. Det må skje før det er gått ett år siden du har klaget til parkeringsselskapet. Parkeringsklagenemnda skal normalt uttale seg om saken innen tre uker etter de har mottatt klagen din. Du kan følge klagen din inne på deres nettsider.