EU-godkjente 23 biler uten å kontrollere dem

Statens vegvesen har avdekket alvorlig juks med EU-kontrollen ved et bilverksted i Trondheim.

En kontrollør som jobber ved verkstedet er nå anmeldt for å ha EU-godkjent 23 biler som han aldri hadde inn til kontroll ved verkstedet, skriver adressa.no.

— Dette er veldig alvorlig med tanke på trafikksikkerheten. Flere av de godkjente bilene hadde alvorlige feil, blant annet bremsefeil. Tre av bilene som kontrolløren godkjente ble også vraket i ettertid. Det sier litt om tilstanden på bilene. Det sier Egil Bergsrønning ved tilsynsseksjonen i Statens vegvesen, Region Midt.

Avslørt etter bilsalg

De 23 bilene skal ha blitt godkjent i perioden juni-november i fjor. Vegvesenet ønsker ikke å oppgi hvilket verksted det gjelder. Saken ble oppdaget da en av bilene som var godkjent av kontrolløren ble solgt videre.

Den nye eieren stusset på kvaliteten ved bilen, og tok den med til NAF for å få en salgstest.

- Jobbet alene

NAF påpekte noen feil som burde vært oppdaget under EU-kontrollen, og kontaktet Vegvesenet.

— Da vi kontaktet verkstedet som hadde gjennomført EU-kontrollen, fant de ut at bilen aldri hadde vært innom verkstedet, sier Bergsrønning.

Verkstedet hvor den anmeldte kontrolløren jobber er godkjent som kontrollorgan, og har valgt å samarbeide etter at saken ble kjent. Statens vegvesen mener kontrolløren har handlet på egen hånd, og har ikke mistanke om at andre ved verkstedet har visst om de falske godkjenningene.

Brukte kollegaenes navn

— Vi vet ikke hvem det er av kontrollørene ved kontrollorganet som har sendt inn godkjenningene på bilene, siden kontrolløren har brukt kollegenes initialer på skjemaene som er sendt inn. Vi har levert en anmeldelse der vi mistenker at en av kontrollørene ved kontrollorganet står bak, så blir det opp til politiet å finne riktig person, forteller Bergsrønning.

Politiet bekrefter at anmeldelsen er mottatt og at de har mistanke mot en ansatt ved verkstedet. Det aktuelle verkstedet har også levert inn en anmeldelse på kontrolløren.

Storparten av bilene som feilaktig ble godkjent gikk på trønderske veier. Den falske EU-godkjenningen ble imidlertid også gitt til biler som var registrert både på Østlandet og i Nord-Norge.

Har avdekket flere tilfeller

— Det kan se ut som om noen av bilene som ble kontrollert skulle selges videre. I andre tilfeller ser det ut til at bileieren har prøvd å unndra seg reparasjoner, forteller Bergsrønning.

Statens vegvesen har siden 2008 avdekket to lignende tilfeller i Midt-Norge og avviser ikke at det kan være flere tilfeller som ikke er avdekket.

— Vi tror at denne virksomheten foregår i en viss utstrekning. Samtidig har vi ofte tilsyn, og har ingen grunn til å tro at det foregår noen organisert virksomhet, sier Bergsrønning.

- Uheldig for bransjen

— Selvfølgelig er det uheldig for hele bransjen. Når slike ting skjer, spør jo bileierne seg om det som står på kontrollseddelen er troverdig, sier leder for NAF-senteret i Trondheim, Roger Utstrand.

Det var NAF-senteret som satte Vegvesenet på sporet, da de fant åpenbare feil på en Volkswagen Golf som nettopp hadde blitt EU-godkjent av den nå anmeldte kontrolløren.

- Gjøres det ofte feil på EU-kontroller?

— Ja, det skjer, men det er ikke så ofte vi ser alvorlige feil, og det er sjelden at vi får mistanke om juksing. Dette er det første tilfellet som vi avdekker på ti år. Ofte skyldes feil dårlige rutiner, mangelfull opplæring og kanskje liten erfaring hos kontrolløren, sier Utstrand.

- Vanskelig å gardere seg

John Wold i Sør-Trøndelag bilbransjeforening kjenner ikke til den konkrete saken, men mener det generelt er vanskelig å gardere seg mot utro tjenere.

— Bransjen har jobbet mye med å sikre seg mot at slike ting forekommer, men utro tjenere kan det være vanskelig å avdekke, sier Wold.

LES OGSÅ: Én av fire mekanikere gjorde feil under EU-kontrollen