Størst andel blir tatt for råkjøring på E6

Region Innlandet med E6 gjennom Gudbrandsdalen er stedet prosentvis klart flest av de kontrollerte i automatisk trafikkontroll blir bøtelagt og anmeldt. Overtredelsene øker i omfang om sommeren.

Dette fotobokspunktet står på Fåvang i Gudbrandsdalen, i området der prosentvis flest av de kontrollerte bilene får forenklet forelegg og blir anmeldt i automatisk trafikkontroll her i landet.
  • Jørn-Arne Tomasgard

Antall overtredelser og antall ulykker med skadede og drepte går kraftig opp i juni, juli og august, ifølge statistikk fra Utrykningspolitiet (UP).

– I perioden 2013–2017 var det i gjennomsnitt 53 prosent flere hardt skadede og drepte i sommermånedene juni til august, sammenlignet med de øvrige månedene i året. Vi merker det er flere grove fartsovertredelser om sommeren enn resten av året, sier fungerende enhetsleder Inger Torill Lindseth Mahle ved politiets ATK-senter, en avdeling i UP.

EN AV 28: Den 3,4 kilometer lange strekningen mellom Fåvang og Ringebu på E6 i Gudbrandsdalen er en av 28 der det er gjennomsnittsmåling her i landet. Samlet strekning med automatisk gjennomsnittsmåling er 150 km.
GODT SKILTET: Det er godt opplyst om automatisk trafikkmåling på E6. Likevel kjører mer enn 1 av 1000 for fort.

Hun bekrefter at Innlandet med Oppland og Hedmark er stedet der klart størst andel biler blir tatt i automatisk trafikkontroll, enten ved gjennomsnittsmåling eller ved fotobokspunkt.

– Fotoboksen med høyest reaksjonsprosent i 2017 var på E6 på Otta i Sel kommune med 0,98 prosent. Det var totalt 30 fotobokser med reaksjonsprosent på 0,2 eller over i 2017. 13 av disse var i Innlandet, seks i Oslo, fire i Vest og tre i Sør-Øst.

Les også

To av tre har brukt mobil uten handsfree mens de har kjørt bil: – At foreldrene er verst er urovekkende

HAR STOR EFFEKT: Ifølge Politiets ATK-senter viser statistikk at gjennomsnittsmåling halverer antall skadede og drepte der de står.
UTSKJELT, MEN EFFEKTIV: Fotoboksen kan være upopulær blant bilister, men statistikk tyder på at teknologien redder liv.

Mest forsiktige i Nordland

Ifølge sjefingeniør Sigurd Løtveit som jobber med trafikksikkerhet i Vegdirektoratet, er det totalt 28 steder i landet det blir målt gjennomsnittshastighet automatisk, og om lag 300 fotobokser på strekninger med punkt-ATK. Det er Statens vegvesen som har ansvar for installasjonene som måler fart på norske veier.

En utregning vi har gjort med tall fra ATK-senteret av kontrollerte bilister som fikk forenklet forelegg i fotobokser i 2017, viser at 0,12 prosent av de kontrollerte i Innlandet fikk bot. Det vil si mer enn 1 av 1000. Neste på listen er Sør-Øst med 0,065 prosent. Best ut kommer Nordland der 0,019 prosent av de kontrollerte fikk forelegg.

Les også

Politiet svarer: Hva skal til for å miste lappen i prøvetiden?

SLIK FÅR DU INFORMASJON: Når du passerer Lillehammer på E6 fra Oslo retning Trondheim møter du disse skiltene med informasjon om at du kjører inn i et område med automatisk kontroll.

Ifølge Lindseth Mahle viser statistikk at automatisk trafikkontroll har god effekt:

– Fotoboksene er veldig målrettet og et av de beste tiltakene der vi har problemer med fart. Punkt-ATK gir 30–50 prosent færre drepte i tre kilometer før og etter fotoboksen. Streknings-ATK halverer antall skadede og drepte der de står.

12 personer ble drept i trafikken her i landet i siste hele måned, juni, ifølge Statistisk sentralbyrå. Av disse var syv menn og fem kvinner. Seks av de drepte var førere. Tre kjørte motorsykkel. Fire av de omkomne var fra 65 år og oppover.

FART DREPER: Det er flere grunner til å avpasse farten på norske veier.

Farlig ferietrafikk

107 mistet livet på norske veier i 2017. Det er 28 færre enn i 2016 og det laveste tallet på 70 år. Et markant trekk for dødsulykker i 2017, var en overrepresentasjon av godt voksne menn med for stor fart som omkom i møte- og utforkjøringsulykker. 76 menn og 31 kvinner omkom.

Det var flest dødsulykker i Hordaland (12), Akershus (11), Rogaland (9), Oppland (8) og Nordland (8), mens Aust-Agder (2) og Finnmark (2) hadde færrest, ifølge statistikk fra Statens vegvesen.

Lengre kjøreturer, tidspress, høy fart og uoppmerksomme sjåfører blir pekt på som risikofaktorer i ferietrafikken.

Fungerende distriktsleder for UP-distrikt Øst, Kai Voldengen,kjenner forholdene langs E6 i Gudbrandsdalen. Han sier ferietrafikken i området har gått greit så langt.

– Det er mye trafikk, noe som gjør at farten avgrenser seg naturlig. Det har vært fin flyt i trafikken. Vi driver med stasjonær fartsovervåking med laser, samt måling av gjennomsnittshastighet. Det blir noe annet enn ATK der statistikken fanger opp også de som bare kjører litt for fort. Vår erfaring er at E6 i Gudbrandsdalen ikke skiller seg spesielt ut når det gjelder høy fart.

Les også

Slik mister du lappen: Seks grunner du kanskje ikke har tenkt på

MYE GJENNOMFART: Folk i Oppland skal slippe beskyldningen om at de er fartsbøller i trafikken. En vesentlig del av trafikken på E6 er gjennomfartstrafikk mellom Oslo og Trondheim.

– Pust med magen og hold køen

Utålmodige bilister som tar risiko ved forbikjøringer er et risikomoment i sommertrafikken, så også langs E6 der det er mye trafikk, inkludert mange turister med campingvogn og bobil. Voldengen gir følgende råd i sommertrafikken:

– Pust med magen og hold køen. Ikke utsett deg og andre for fare ved å tråkle deg frem i køen. Du oppnår lite og kommer frem på tilnærmet samme tid om du holder deg i køen.

Også Inger Torill Lindseth Mahle ved politiets ATK-senter har et råd i sommertrafikken:

– Hold god flyt i trafikken og kjør etter fartsgrensene. Hold god avstand til forankjørende kjøretøy og stress ned. En stresset og utålmodig bilist kan fort bli en farlig bilist. Holdes fartsgrensene, unngår man farlige forbikjøringer og eventuelt en ATK-bot i posten når ferien er over.

Les også

Høyere fartsbøter: Over 10.000 i bot for den som kjører for fort

Midtdeler redder liv

Kjører du E6 fra Oslo mot Trondheim, erfarer du at en firefelts motorvei nå strekker seg helt til Kolomoen i Stange kommune. Det pågår videre utbygging mot Moelv.

På store deler av strekket kan du kjøre lovlig med en fart på 110 km/t. Den automatiske fartsovervåkingen finner man etter Lillehammer på strekket mot Otta, en strekning som tradisjonelt har vært ulykkesbelastet.

Løtveit i Vegdirektoratet sier både firefeltsveier og to- og trefeltsveier med midtdeler klart reduserer antall ulykker, til tross for at farten går opp på firefeltsveier.

– Det er stor forskjell. Som trafikant har du langt lavere risiko for å komme ut for en alvorlig trafikkulykke dersom du kjører på en vei med midtrekkverk. Det foreligger planer om bygging av partier med midtdeler videre mot Otta.