Nekrolog

Han arbeidet som professor ved flere universiteter

Rune arbeidet som professor ved flere universiteter, men også som oversetter, utgiver og kulturarbeider innenfor organisasjonen Scandinavian Arts and Letters.

  • Nekrolog

Av Karsten Alnæs

Vår gode og kjære venn Rune Engebretsen døde 8. desember i Amherst, Massachusetts, 82 år gammel. Han var født i Norge, men bodde i Danmark til han var 13, deretter to år i Sverige og tre år i Halden, der han bodde da han ble norgesmester i høyde for junior.

I 1957 flyttet han med familien til California, fikk idrettsstipend og begynte å studere språk og filosofi ved universitet i Stanford. Her avla han en glimrende eksamen og tok deretter doktorgraden på en studie over Kierkegaard og Kafka. Senere ble han en av redaktørene for den store amerikanske utgaven av Kierkegaards verker.

Han oversatte selv noen av de sentrale bøkene til den danske filosofen og fortsatte å arbeide med Kierkegaard-studier også etter at han ble tilsatt ved St. Olafs College i Minnesota.

Rune arbeidet som professor ved flere universiteter, men også som oversetter, utgiver og kulturarbeider innenfor organisasjonen Scandinavian Arts and Letters.

Han snakket flytende engelsk, norsk, svensk og dansk og behersket også tysk. Takket være hans entusiasme og eminente evne til å skape kontakter ble mange arrangementer en øyeåpner for både skandinaver og amerikanere og skapte levende og varige forbindelser mellom de to kulturene.

Han arbeidet også som lærer ved sommerskolen i Oslo, som professor ved Concordia College i Minnesota og ved universitet i Amherst. Det han imidlertid først og fremst vil bli husket for, er som en sjenerøs, lun og trofast venn med godt humør og sterk tilstedeværelse, som viet omtanke og oppmerksomhet til både barn og voksne.

Våre tanker går til hans kone Carol- Ann, hans sønner Steinar og Carsten, hans søstre og hans barnebarn, som alle sitter med et stort tomrom etter hans bortgang.

Les flere nekrologer her.

Les mer om

  1. Nekrolog
  2. Minneord