Ein kjempe for Gudbrandsdalen

Den 16. mars vart båra hans køyrt til kapellet med hest og vogn. Ei heil bygd stod langs ruta og tok farvel.

Av May Brit Støve, adm.dir. Peer Gynt as

«Du deilige jord, vær ikke vred at jeg trampet ditt gress til ingen nytte.» Sitatet er henta frå Peer Gynt, som på slutten innser at han har kasta bort livet sitt. Hans Petter Kleiven levde heile livet sitt tett på Peer Gynt. Som Peer Gynt var Hans Petter visjonær, men elles ei rak motsetning til Ibsens skikkelse. Hans Petter via livet sitt til beste for andre og til samfunnsbygging til gode for Gudbrandsdalen.

Les hele saken med abonnement