Nekrolog: Yngvar Lundh

Av Tor Sverre Lande

Professor emeritus Yngvar Lundh var en sentral pionér innen teknologiutvikling i Norge, helt fra han startet på Forsvarets Forskningsinstitutt sent på 50-tallet. Som leder for «siffergruppen» på FFI fikk han tidlig i gang forskning og utvikling på datateknologi. Flere banebrytende datamaskiner ble utviklet. Dette arbeidet dannet grunnlaget for de første datamaskinene til både Norsk Data og Kongsberg Våpenfabrikk.

Hans visjoner om videreutvikling av datafunksjonalitet til nettverk førte til et samarbeid med sentrale amerikanske miljøer, som resulterte i kommunikasjonsprotokollen TCP/IP. Denne protokollen bruker vi alle i dag og kjenner som internett.

Les hele saken med abonnement