Nekrolog

Han så positivt på tilværelsen

Han la ned innsats av varig verdi for barn og unge i lokalsamfunnet på Snarøya.

  • Nekrolog

Av Tor Ole Olsen og Christian Hall

En markant personlighet på Snarøya er gått bort. Budskapet om at Harald Skjerve-Nielssen var død 6. desember, 76 år gammel, kom etter en tids sykdom. Han og Tove var i ferd med å se seg om etter en enklere bolig. Nå slapp han å flytte og ble boende i sitt kjære hjem i Haldenveien til det siste.

Harald hadde en karakteristisk egenskap: Han så positivt på tilværelsen. Selv da han var syk, var dette tydelig. Sjelden hørtes en klaging fra ham – tvert imot – det var stadig utsagn om at han hadde det ikke så verst.

Særlig var Harald opptatt av barna, ikke bare sine egne, men også vennenes barn. «Så heldige vi er som har så kjekke barn» var et omkved. Med sitt lyse sinn var han et muntrasjonsråd. Tove og Harald var viktige og trofaste bidragsytere ved vennegjengens faste samlinger på 17. mai og nyttårsaften.

Harald hadde omfattende utdannelse innen jus, økonomi og ledelse. I sitt yrkesliv markerte han seg som en dyktig høyesterettsadvokat og styreleder. Han var en man kunne rådføre seg med. Harald så raskt kjernen i problemstillingen og ga tydelige og nyttige råd. Disse egenskapene fikk han blant annet god bruk for som styreleder i Snarøya Sportsklubb. I dag har klubben, ikke minst som resultat av Haralds innsats, et stort, moderne helårs idrettsanlegg, inklusiv et kunstisanlegg for bandy. Slik la han ned innsats av varig verdi for barn og unge i lokalsamfunnet.

Harald var en sjøens mann. Han elsket å dra på fjorden og var en ivrig fisker i indre Oslofjord og i skjærgården ved Nøtterøy. Han vanket gjerne i det trivelige miljøet rundt båthavnen eller på slippen. At han nå har tatt sin siste båttur, fyller vennekretsen med vemod. Men i Haralds ånd vil vi tenke: Så heldige vi har vært som har hatt dette sammen.

For Snarøya-vennene

Les flere nekrologer her.

Les mer om

  1. Nekrolog
  2. Minneord