Nekrolog

Nekrolog: Tom Amundsen

Overlege Tom Amundsen døde 3. september 2017.

  • Aftenpostens redaksjon

Han var født 4. februar 1943, tok examen artium i 1961 og ble cand.med. ved Universitetet i Oslo i 1967. Han ble godkjent spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering i 1978 og i nevrologi i 1983. Han hadde bred faglig utdannelse, med tjeneste blant annet ved nevrologisk, fysikalsk medisinsk og nevrokirurgisk avdeling ved Ullevål sykehus, Røde Kors klinikk og Sunnaas sykehus. Han tjenestegjorde som lege ved UNIFIL i 1988.

Han hadde særlig interesse for fagfeltet i grenselandet mellom ryggplager og nevrologiske sykdommer. Han ivaretok og videreførte lange faglige tradisjoner på Ullevål sykehus for diagnostikk og behandling av rygglidelser som påvirket nervesystemet. Spesielt var han opptatt av såkalt lumbal spinal stenose, det vil si trange forhold for nervene i den nederste delen av ryggmargskanalen. Her bidro han med et forskningsprosjekt som involverte 100 pasienter som ble fulgt i ti år, og som er blitt stående som et klassisk referansearbeide i fagfeltet.

Les hele saken med abonnement