Nekrolog

Et langt og aktivt liv er over for Elverums gentleman

Krigsveteranen, agronomen og politikeren ble 101 år. Sin siste motorsag kjøpte Arne Hjorth-Sørensen som 96-åring.

  • Nekrolog


Av Sveinung Lunde

Krigsveteranen, agronomen, politikeren, legpredikanten, vennen og familiemannen Arne Hjorth-Sørensen sovnet stille inn 8. desember 101 år gammel.

Et langt og aktivt liv er over for Elverums gentleman.

Arne var født på Hamar 25. november 1920 hvor han som 20-åring opplevde tyskernes ankomst til Mjøsbyen rett etter at storting og regjering hadde reist videre til Elverum.

Han meldte seg raskt til tjeneste for de norske styrkene og var med i felttoget i Østerdalen. Derfra reiste han videre gjennom Sverige og Finland inn i Nord-Norge hvor han ble engasjert i ordinans- og forsyningstjenesten i og rundt Tromsø inntil kapitulasjonen gjorde slutt på norsk væpnet motstand.

Etter krigen skulle kjøpmannssønnen med røtter fra Oslo og Stavern bli utdannet agronom og engasjere seg i gårdsdrift, skogsdrift og meieridrift.

Øks og motorsag ble han fortrolig med og som 80-åring laftet han selv 3 hytter for nær familie. Sin siste motorsag kjøpte han som 96 åring.

I en årrekke var han aktiv lokalpolitiker i Elverum. Først for Høyre, siden for Kristelig Folkeparti. I over 32 år, frem til 1987, var han medlem av kommunestyret. Deretter ble han valgt som leder av kommunens forliksråd hvor han med sin klokskap og evne til brobygging løste opp i mange konflikter. Han ble i det vervet til 2004 da han gikk av i en alder av 83 år.

Han var også kirkens mann. I den lokale Metodistkirken var han alfa og omega, men med et utpreget økumenisk sinnelag som gjorde han velkommen som predikant i alle kirker og menigheter.

Arne var aktiv til det siste. Alltid interessert og alltid interessant å lytte til, belest og kunnskapsrik som han var.

Sammen med sin kone Gerd var deres hjem ved Glomma fylt av varme, humør og innholdsrike samtaler.

Vi er mange som står takknemlig igjen.

Les flere nekrologer her.

Les mer om

  1. Nekrolog
  2. Minneord