Nekrolog

Nekrolog: Robert Anderson

Av Nils Heyerdahl og Jorunn Hope

  • Nekrolog

29. september døde fader Robert Anderson, 88 år gammel, i et eneboerkloster som han hadde grunnlagt i Telemark, langt inne i skogen, i en stupbratt skråning ned mot Tinnsjøen. Der levde tre munker, han selv fra USA og to fra Estland. På tinndialekt, engelsk, estisk, ukrainsk og latin har de bedt, sunget og levd etter St. Benedikts klosterregel fra 500-tallet.

Fader Robert var trappist, munk i den strenge delen av cistercienserordenen. Han vokste opp i Connecticut i USA og var 17 år da han gikk i kloster. Han gjorde tjeneste flere steder, blant annet i Sør-Amerika, men etterhvert ble han viss på at det var eremittmunk han skulle bli. Under et studieopphold i Roma hadde han truffet den norske trappisten John Willem Gran. Da denne ble katolsk biskop av Oslo, inviterte han fader Robert til å slå seg ned i Norge. Han kom i 1967, og han ble.

Les hele saken med abonnement