Nekrolog

Nekrolog: Knut Kleve

En nær kollega i faget klassisk filologi ved Universitetet i Oslo gjennom 22 år, professor Knut Kleve, døde 11. februar, nær 91 år gammel.

Å kalle hans karrière eventyrlig er riktig med det tillegg at begynnelsen var det mest traumatiske en ung gutt kan oppleve: I andre krigsåret kom den 15 år gamle eleven på Frogner skole inn i et organisert motstandsarbeid mot okkupasjonsmakten. Gruppen ble avslørt og Terbovens SS lot henrette ledere i gruppen for å statuere eksempler. Den unge Kleves liv ble spart, men først etter et langvarig opphold i krigstidens uhyggelige bygg, Møllergaten 19. To års skolegang gikk tapt i fangenskap. På Grini var han likevel så heldig å treffe professor i klassisk filologi, Eiliv Skard, som ga ham brakkeundervisning i latin og vant ham for sitt fag.

En gutteaktig motvilje mot autoritære holdninger kjennetegnet alltid Knut Kleves vesen. Denne siden ved ham gjenspeilte seg også i hans forskning, den han fortsatte ufortrødent med etter de fylte 70. Hans lange faglige virke var preget av selvstendighet og originalitet og brakte ham mye anerkjennelse også ute. Han valgte som sitt første forskningsfelt filosofen Epikurs fysikk og atomlære. Epikureismens oppgjør med de tradisjonelle gudsforestillinger var for Kleve en viktig del av den gresk-romerske kultur Vesten har tatt i arv. Derfor beundret han de store romerne Lukrets og Cicero, som har formidlet denne kritikken til oss.

Les hele saken med abonnement