Kyrkja har mista ei kjelde til kunnskap og formidling

Steinar var ein katedralbyggar i den eigentlege meininga av ordet.

Steinar Bjerkestrand, som har spilt en viktig rolle i Nidaros domkirke, ble 68 år.

Av Ragnhild Jepsen, domprost i Nidaros

Steinar Bjerkestrand, tidlegare direktør ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider (NDR), døydde 16. november etter eit kort sjukeleie. Han blei 68 år gammal. Med Steinars bortgang har miljøet ved Nidarosdomen mista ei kjelde til kunnskap og formidling. Ein medviten forvaltar av arven ved dei historiske anlegga rundt Erkebispegarden og Nidaros domkyrkje.

Les hele saken med abonnement