Nekrolog

Hun ble et forbilde for yngre, kvinnelige kolleger

Hun ledet Institutt for presseforskning ved Universitetet i Oslo i en treårsperiode og deltok blant annet i Maktutredningen om massemedier og i utviklingen av en universitetsutdannelse i massekommunikasjon.

  • Nekrolog

Av Eiri Elvestad og Knut Lundby

Anita Birgitta Christina Werner døde 19. juli, 91 år gammel. Hun var født i Finland, men 20 år gammel begynte hennes lange familie- og yrkesliv i Norge.

Les hele saken med abonnement