Nekrolog: Christian Erlandsen

Tidligere stortingsrepresentant Christian Erlandsen døde 10. oktober, 90 år gammel.

Christian Erlandsen tok examen artium i 1944 og var blant de første norske studentene som fikk anledning til å studere medisin i Danmark for å avhjelpe legemangelen i Norge etter krigen. Han ble cand.med. i København i 1952 og spesialist i psykiatri i 1963.

Bortsett fra en periode som allmennpraktiserende lege i Stange viet Erlandsen hele sitt yrkesliv til psykiatrien. Hans navn er uløselig knyttet til Sanderud sykehus, der han begynte som assistentlege allerede i 1955. Han var overlege og sjeflege fra 1969 til 1994, bare avbrutt av en periode som avdelingsdirektør i Helsedirektoratet og en toårsperiode som fylkespsykiater i Hedmark og Oppland.

Les hele saken med abonnement