Nekrolog

Han var en drivkraft

Vi takker Håkon for at vi har et musikkonservatorium på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå i Tromsø.

  • Nekrolog

Av Bernt Johan Ottem, Lillian Grethe Jensen, Kjell Magne Mælen og Frode Thorsen

Håkon Stødle døde 1. januar i år. Han huskes for sitt modulerte klarinettspill og sitt engasjement for musikkutdanning. Håkon, født 9. april 1942 i Indre Billefjord i Finnmark, kom til musikkonservatoriet i 1972 etter å ha tatt musikk hovedfag ved Universitetet i Oslo, klarinettstudier med Rikard Kjelstrup og studieopphold i Frankrike. Hos oss var han lærer, undervisningsinspektør og dekan.

Les hele saken med abonnement