Nekrolog

Utrettelig i sin iver etter å gi kunnskap

Kristian hadde mange ideer og en fabelaktig forskningsinnsikt og ga seg ikke før en hypotese var verifisert eller måtte forkastes.

  • Nekrolog

Av Trond Jørgensen, Bjørn Skogen, Kristian Bartnes og Anne Husebekk

Kristian Hannestad døde 16. august, 88 år gammel.

Han var en av de første professorene som ble tilsatt ved UiT i 1973 og var med på å starte medisinerutdanningen i Tromsø. Han var også med på oppbyggingen av avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved UNN og var avdelingsoverlege til 1990.

Mange har hatt glede av Kristian Hannestads innsikt i immunologi. Han husket alt han leste og søkte alltid ny kunnskap. Kristian kom til Tromsø fra det immunologiske forskningsmiljøet på Rikshospitalet, og da han dro fra Tromsø i 2000, var det for å være professor emeritus i immunologi ved Rikshospitalet. Immunologi opptok han helt til sykdom satte en stopper for det faglige arbeidet.

Kristian var en krevende veileder og merittert underviser. Han var ikke så opptatt av at alle forsto eller skulle interessere seg for immunologi, men for dem som viste interesse, var han utrettelig i sin iver etter å gi kunnskap og innsikt i faget. Han hadde mange ideer og en fabelaktig forskningsinnsikt og ga seg ikke før en hypotese var verifisert eller måtte forkastes. Dette kunne bety både lange arbeidsdager og krevende diskusjoner. Kristian ønsket å publisere i de aller beste tidsskriftene, og det kunne være utfordrende å være stipendiat eller medarbeider. Som forsker hadde han et stort internasjonalt nettverk og hadde forskningsopphold ved de beste forskningsmiljøene i verden.

Flere av Kristians stipendiater og medarbeidere er ledende immunologer i Norge i dag og har bidratt, ikke bare til kunnskap om basale immunologiske mekanismer, men også til vaksineutvikling innenfor flere områder.

Vi er dypt takknemlige for at Kristian motiverte og inspirerte oss innen et fagfelt som betyr så mye innen moderne medisin.

Våre tanker går til Kay og hans to sønner. Vi lyser fred over Kristian Hannestads minne.

Les flere nekrologer her.

Les mer om

  1. Nekrolog
  2. Minneord