Nekrolog

Han dyrket sine tomater i drivhuset

Dagfinn har alltid vært ualminnelig frisk og sprek, og i mange år var han aktiv med sykkelturer og morgenbad på hytta ved Kragerø.

  • Nekrolog

Av Svein Arne Nordby, Thorvald Wetlesen, Tore Sandorf og Ole-Herman Bjor

Brått og uventet fikk vi beskjed om at Dagfinn Jahr var gått bort 8. desember, 84 år gammel.

Dagfinn har alltid vært ualminnelig frisk og sprek, og i mange år var han aktiv med sykkelturer og morgenbad på hytta ved Kragerø. Han spilte golf – en sport som krever konsentrasjon og presisjon, og det passet godt for Dagfinn.

Dagfinn var opptatt av familien og likte at barn, barnebarn og oldebarn kunne samles i huset på Bygdøy. Han dyrket sine tomater i drivhuset, og på hytta arbeidet han som håndverker.

Dagfinn vokste opp i Østfold. Etter befalsskolen for Hærens samband begynte han på NTH og ble sivilingeniør i elektronikk i 1963. Han arbeidet som forsker ved SI (i dag Sintef) i seks år. Deretter ble arbeidsoppgavene endret mot administrasjon og ledelse. Først som teknisk direktør i Simrad, deretter daglig leder i børsnoterte Mycron og senere i småbedriftene Norsonic og Petro Online.

Han startet sitt eget firma for rådgivning, Jacon AS, og hovedoppgaven ble styrearbeid og strategisk ledelse. Særlig tre firmaer fikk stor glede av hans engasjement: Norsonic, som produserer lydmåleutstyr, Bever Control, som lager styresystemer for boring og sprengning av tunneler og Petro Online, som leverer automasjonssystemer til den landbaserte oljeindustrien.

Dagfinn hadde stødig humør og var alltid vennlig og hjelpsom. Han arbeidet strukturert og gjennomførte alltid de oppgavene han tok på seg.

Dagfinns fokus som styreleder var profesjonalisering og fornyelse gjennom produktutvikling med nye og avanserte løsninger. Han bidro med mange ideer og viste helt til det siste en imponerende innsikt i hva som rørte seg av nye utviklingstrekk innen teknologi og samfunn. Vi takker for godt og verdifullt samarbeid gjennom mange år.

Vi sørger over å ha mistet en kjær kollega. Våre tanker går til Lise Lotte og familien.

Les flere nekrologer her.

Les mer om

  1. Nekrolog
  2. Minneord