Nekrolog: Finn Rime

Skrevet av Viggo Scherger og Niels Kiær på vegne av kolleger og venner i Rime Advokatfirma.

Finn Rime døde 12. september, 93 år gammel. Han etablerte advokatvirksomheten som skulle bli til Rime Advokatfirma i 1965, og var selv en partner i firmaet frem til han fylte 80 år.
Han startet sitt liv på barnehjem, men åtte år gammel fikk han bo på Veslestrand gård på Fagernes i Valdres. Hele livet møtte han mennesker som ga ham det han ikke fikk fra sine egne foreldre: mye kjærlighet, støtte og hjelp.

Livets skjøre start og tøffe virkelighet gjorde nok noe med Finn. Han ble vant til å kjempe for seg selv, men lærte også betydningen av å kjempe for andre. Han var en tøff motstander og advokat, men hadde alltid et varmt hjerte, og særlig der nøden var størst. Konkursskyldnere fikk ofte tilbud om mat og drikke før de måtte svare på bostyrers spørsmål. Han lærte oss at det er rom for medmenneskelighet også i en verden som er opptatt av eiendeler og gjeld.

Les hele saken med abonnement