Nekrolog

Han arbeidet med rusmiddelforskning i en årrekke

Han var en hyggelig mann og en populær sjef, med en stor og innimellom ganske absurd humor.

  • Nekrolog

Av Sturla Nordlund

Professor emeritus Ragnar Hauge døde 11. desember etter to ukers sykeleie. Han døde på Ullevål sykehus med sin familie rundt seg.

Ragnar ble 88 år, og selv om det er en høy alder, kom dødsfallet overraskende. Vi som traff ham i sommer, syntes han virket kvikk og opplagt. Han var nettopp blitt ferdig med en bok om sin barndom og ungdom, tiltenkt familie og venner.

Ragnar ble født 29. november 1933 i Oslo. Da han var tre år, flyttet han og familien til Trondheim. Han tok artium ved Trondheim katedralskole i 1953, og etter 18 måneders sivilarbeid ved Hustad leir gikk ferden til Oslo for å begynne jusstudier.

På et møte i Studentersamfunnet traff han, allerede etter to
måneder i Oslo, sin Lisbeth, som han giftet seg med året etter. Etter juridisk embetseksamen ble det forskning innen kriminologi ved Universitetet i Oslo, der han etter hvert ble professor ved institutt for kriminologi og rettssosiologi.

Kriminalitet har ofte tilknytning til bruk av rusmidler, og det var derfor ikke unaturlig at han søkte, og fikk, stillingen som forskningssjef ved Statens institutt for rusmiddelforskning i 1975. Han arbeidet ved instituttet til han ble pensjonert ved 70-årsgrensen i 2003, men han fortsatte sin lange og produktive karriere lenge etter det.

Hans forskning er omfattende og presentert i en mengde artikler og bøker. Han var ikke redd for å ta opp grunnleggende og vanskelige spørsmål innenfor sitt fag, noe boktitler som f.eks. «Kriminalitetens årsaker» og «Straffens begrunnelser» vitner om.

Han var også en god formidler gjennom forelesninger og foredrag. Han var en hyggelig mann og en populær sjef, med en stor og innimellom ganske absurd humor. Livet ble tristere da Lisbeth døde i 2016, men det hjalp at han hadde et nært og godt forhold til sin familie.

Ragnar vil bli savnet av mange, både i og utenfor familien.

På vegne av kolleger og venner av Ragnar.

Les flere nekrologer her.

Les mer om

  1. Nekrolog
  2. Minneord