Nekrolog

Han viet hele sitt yrkesliv til Forsvaret

General Olav Breidlid vil bli husket som en svært god sjef.

  • Nekrolog

Av Lars Sivert Lervik

General Olav Breidlid gikk bort 22. november 2021, 94 år gammel. Han viet hele sitt yrkesliv til Forsvaret og avsluttet i 1987 karrieren som generalmajor og generalinspektør for Hæren.

Olav Breidlid startet sin militære karriere i 1946 som elev ved befalsskolen for Hærens lette tropper på Trandum. Videre er han utdannet ved Krigsskolen, ved Hærens stabsskole og ved Command and General Staff College i USA. Han er også utdannet ved Forsvarets høgskole. De første årene tjenestegjorde han i Tysklandsbrigaden og i ulike avdelinger nasjonalt. Han tjenestegjorde også ved hærstaben, ved forsvarsstaben og som kompanisjef i de norske styrkene på Gaza. Videre tjenestegjorde han i flere år ved Hærens stabsskole før han startet sin tjeneste i Nord-Norge. Han var da i ulike avdelinger ved Brigaden i Nord-Norge, og han var sjef for grensevakten. I 1974 ble han utnevnt til oberst II og sjef for Infanteriets skole- og øvingsavdeling på Heistadmoen. Deretter ble han utnevnt til Oberst I og infanteriinspektør (1979) og til generalmajor og sjef for Distriktskommando Østlandet (1981). I 1984 ble han utnevnt til generalinspektør for Hæren, en stilling han hadde frem til han gikk av i 1987.

Breidlid var en engasjert mann også etter han var ferdig i Forsvaret. Han var blant annet opptatt av Tysklandsbrigaden. Sammen med Ernst Olav Bjørkevik skrev han «De norske styrker i Tyskland 1947–1953». En hedersmann er nå borte, og general Olav Breidlid vil bli husket som en svært god sjef. Han var lett å forholde seg til, og han viste omsorg for sine ansatte. Han var faglig meget sterk, saklig, avbalansert og rolig. Samtidig var han bestemt og handlekraftig. Han var aldri opptatt av egen person, men forbilledlig løftet han heller andre. Vi takker ham for god vakt.

På vegne av Hæren

Les flere nekrologer her.

Les mer om

  1. Nekrolog
  2. Minneord