Nekrolog

Nekrolog: Anne Britt Aaserud

Kunsthistorikeren og museumslederen, mag.art. Anne Britt Aaserud, Oslo, gikk bort natt til 14. februar. Hun ble 74 år gammel.

Anne Aaserud avla magistergraden i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo i 1993. Fra 1984 til 1994 var hun administrasjonsleder i Nasjonalgalleriet. I perioden 1994 til 2008 var Anne Aaserud direktør for Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø, der hun gjorde en stor innsats for å bygge opp institusjonen. Hun sørget for sentrale ervervelser til samlingen med verker av bl.a. F.A. Biard, Peder Balke og Adelsteen Normann. Sentralt i Aaseruds program var å trekke frem sider av nordnorsk kunsthistorie. Gjennom forskning, utstillinger og publikasjoner kom kunstnere fra landsdelen, som Normann, Thorolf Holmboe, Raghild Kaarbø med flere, frem i lyset. Samarbeid med russiske museer resulterte i en unik utstilling av ikoner. Aaseruds interesse for kvinnelige kunstnere kom frem av avhandlingen om Signe Scheel, utstillingen og publikasjonen Kvinnelige pionerer (1997) og flere artikler. Hun stilte ut fremtredende samtidskunstnere, som Iver Jåks, Jan Groth, Tone Vigeland og Kjell Erik Killi Olsen.

Les hele saken med abonnement