Nekrolog: Per Ohnstad

Det var med sorg vi mottok budskapet om at Per Ohnstad er død.

  • Aftenposten Redaksjon

Han var født i 1942 og døde 29. juli.

Per var prest og hadde tjeneste flere steder, i Mosjøen, Rauland i Telemark, Asker og på Nesna.

I Asker var vi heldige å ha Per som prest i 12 år. Her er det mange som fikk glede av å møte hans folkelighet. Han var glad i mennesker og han fant tonen med ulike generasjoner. I forkynnelsen var han særlig opptatt av budskapet om Guds omsorg og kjærlighet. Med dette som bakteppe er det vår oppgave som medmennesker å ta vare på hverandre og skaperverket.

Per fordypet seg faglig, intellektuell som han var. Han tok videreutdanning og ble tildelt Olavstipendet i 2003. Spesielt med Per var hans egenskap til å huske navn og slektskapsforhold. Det var mange som opplevde at han kunne fortelle dem hvem de var i slekt med. Dette var også knyttet til en genuin interesse for lokalhistorie de stedene han var prest. Han har skrevet hefter om tippoldeforeldre og deres tilknytning til yrkesutøvelse, næring og livssituasjon, satt inn i lokal og historisk sammenheng.

Per var aktiv deltager og medlem i forskjellige organisasjoner. Hver mandag var han på møte i Asker Rotary. Han engasjerte seg politisk i styrer, råd og utvalg på kommune— og fylkesplan. Helt til i mars var han sterkt engasjert i Asker eldreråd. I perioden som prest i Asker hadde han Borgen som ansvarsområde, og han arbeidet for å få Vardåsen kirke der den står i dag. Dette er vi i Askerkirken meget takknemlige for.

Det er med stort vemod vi tenker på Pers nære familie, som nå har mistet en kjær familiefar.

Vi vil lyse fred over Per Ohnstad sitt minne.

Berit Øksnes, prost i Asker