Nekrolog

Han hadde stor faglig trygghet

Han var ekstremt nøye og grundig i sitt arbeid og var aldri tilhenger av å ta snarveier.

  • Nekrolog

Av Srdjan Djurovic og Tim Hughes

Lars J.A. Hansson, M.Sc. fra Universitetet i Göteborg, var ansatt ved Norsk senter for forskning på mentale lidelser (Norment) ved Universitetet i Oslo og avdeling for medisinsk genetikk, Oslo universitetssykehus.

Lars var en allsidig spesialingeniør som hovedsakelig arbeidet med DNA- og RNA-prøver fra Norments store pasientmateriale. Han bidro over mange år til innsamling, ekstraksjon og analyse av disse prøvene. Dataene han genererte, har vært et viktig bidrag til mange høyt-siterte forskningsartikler om de genetiske årsakene til psykiatriske lidelser.

Lars utmerket seg ved sin store interesse for og spisskompetanse på Polymerase Chain Reaction (PCR), et av de mest sentrale verktøyene i vårt fagfelt. Han var en mester i design, testing, kjøring og tolkning av analysemetoder som bygget på denne teknikken. Når vi andre strevde med å finne riktig måte å måle uttrykket av et gen, var det nesten alltid Lars som fant løsningen. Han var ekstremt nøye og grundig i sitt arbeid og var aldri tilhenger av å ta snarveier.

Lars var en beskjeden og privat mann, men det var også tydelig at han var stolt av sin ekspertise og hvordan den bidro til arbeidet i forskningsgruppen. Dette hadde han all grunn til å være. Han hadde stor faglig trygghet og var flink til å lære opp studenter og nye kolleger. Han er medforfatter på mange av forskningsartiklene publisert av gruppen fordi han kom med viktige intellektuelle bidrag. Dette fortsatte han med også etter at han ble syk.

Hans sindige vesen, lune humor og store tekniske kunnskap vil bli dyp savnet på avdeling for medisinsk genetikk/Norment og særlig i vår forskningsgruppe.

Vår dypeste medfølelse går nå til Lars’ familie.

På vegne av forskningsgruppen for psykiatrisk molekylær genetikk.

Les flere nekrologer her.

Les mer om

  1. Nekrolog
  2. Minneord