Nekrolog

Nekrolog: Martin Nag

Martin Nag er død, 88 år gammel. Han var svær, ikke bare i fysisk forstand.

sp0d7fb3.jpg

Som skapende åndsmenneske var han utrettelig. Han skrev litteraturhistorie, han var en flittig oversetter. Som lokalhistoriker fra Rogaland har han satt dype spor, ikke minst med sin banebrytende historie om kvekerne som dro til Amerika. Boken om dem, Det indre lys, vil bli stående som selve standardverket om denne spesielle siden av norsk og norsk-amerikansk historie. Han hadde et inngående kjennskap til slavisk litteratur og har oversatt et titall bøker til norsk. Han har skrevet mange bøker om norske forfatteres gjennomslag i russisk åndsliv og russiske forfattere i norsk, eksempelvis Ibsen i russisk åndsliv og Turgenjev i norsk åndsliv. I alt har han skrevet rundt 150 bøker.

Mange vil huske Martin Nag fra Universitetet på Blindern, der han i flere tiår fra 1960-tallet med sitt karakteristiske fullskjegg vandret eller syklet rundt med plastposer fulle av bøker. Han slo gjerne av en prat, og spurte du om Sigbjørn Obstfelder, kunne han en gang fortelle den da ukjente historien om da poeten med sin danske kone dro på bryllupsreise fra Kristiansand til Ryfylke. Over Ryfylkeheiene gikk hun i høyhælte sko. Da de ankom til Jørpeland, var ekteskapet over.

Martins far var en velstående kjøpmann som drev en profitabel bondehandel i Stavanger. Til tross for dette ble Martin kommunist allerede som ung gymnasiast. Hele livet var han medlem av Norges Kommunistiske Parti, der han aldri søkte sentrale tillitsverv. Men helt til slutten av sitt liv hadde han sin egen side i Friheten. Han skrev med begeistring om alt fra litteratur til lokalhistorie.

Til tross for sitt inngående kjennskap til slavisk litteratur og historie, og sin omfattende produksjon, fikk han aldri den stillingen på Slavisk institutt som han ønsket seg. Et plaster på såret kom i 1986, da han ble statsstipendiat. I hele sitt liv gikk han på tvers av tidens dominerende retninger, politisk så vel som litterært. Han så på seg selv som en brobygger mellom Norden og Øst-Europa, men denne rollen ble langt mer problematisk enn han selv var klar over. Som sovjettro ble han oppfattet med mistro i alle leire.

Den underlige, gråsprengte mannen med plastposene på sykkelstyret var hele sitt liv en original og outsider. Men han var en elskelig outsider.

Arvid Bryne

Les mer om

  1. Nekrolog