Nekrolog

Nekrolog: Sølvi Sogner

Et varmt medmenneske og en inspirerende historiker er gått bort. Sølvi Sogner døde 23. mars, 85 år gammel.

Foto: Privat

Fra 1975 var hun ansatt ved Historisk institutt ved Universitetet i Oslo, som professor fra 1988 til 2002. Hennes felt var historisk demografi. Hun skrev om vanlige folks liv, om giftermålsalder, barnetall og flytting og viste at de manges handlinger skapte historie.

Sølvi Sogner skrev om viktige emner som stadig engasjerer – om ugifte mødre og om nedgang i spedbarnsdødelighet. Bøkene hennes hadde fengende titler som Bot eller bryllup (1981) og Fra stua full til tobarnskull (1984). Doktorgraden Folkevekst og flytting (1976/1979) fulgte hun opp i bøker om norsk ungdoms arbeidsmigrasjon til Holland. I Norsk innvandringshistorie skrev hun om tyske, skotske og finske innvandreres bidrag til økonomisk utvikling i Norge på 1600- og 1700-tallet. På 1990-tallet ledet Sølvi Sogner, sammen med professor Eva Österberg, et nordisk prosjekt om normer og sosial kontroll og domstolene som arena for konfliktløsning, og hun startet det norske Tingbokprosjektet for å finne kilder til holdningene bak handlingene. I 2016 kom hennes siste bok, redigert sammen med Antoinette Fauve-Chamoux: en global historie om historisk demografi.

Les hele saken med abonnement