Nekrolog: Liv Greni

Liv Greni døde 11. januar, 97 år gammel. Hun fikk bety mye for mange. Hennes liv og virke var omfattende.

Det er likevel som musikkforsker, innsamler og formidler av folkemusikk hun har markert seg nasjonalt og internasjonalt. I 1941 tok hun som første kvinne magistergraden i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Fra 1954 til 1959 var hun stipendiat i musikkvitenskap samme sted. Hennes studenter husker henne som en engasjert foreleser med kjærlighet til musikken. Hun markerte seg tidlig som folkemusikkforsker. Spesielt viktig er hennes arbeider om ulike vokaltradisjoner, der hun leverte epokegjørende bidrag — særlig om bånsuller og religiøse folketoner. Også som innsamler var hun betydelig. Hennes gode kontakt med utøverne er velkjent. Særmerkt for henne er at hun tok utøvernes perspektiv og kunnskaper på alvor. Liv var heller ikke bare interessert i «det gamle», men fulgte med på ny utvikling i folkemusikken. Hennes innsats fikk betydning for den vokale folkemusikkens renessanse fra 1970-tallet av, både innen forskning og utøving.

For mange er Liv Greni mest kjent gjennom sitt arbeid som programleder i NRKs folkemusikkavdeling fra 1961 til 1986. I 17 år var hun redaktør for programposten All verdens folkemusikk, der hun sammen med Lisa Halvorsen hadde ukentlige programmer. Hun hadde en unik posisjon som radioformidler, både på grunn av sin faglige dyktighet og sin gode radiostemme og evne til å formidle. Mange regnet henne som en av de beste stemmene i NRK noensinne. I 1998 ble hun tildelt Rådet for folkemusikk og folkedans-prisen for sin viktige innsats som lærer, forsker og formidler av folkemusikk i mediene.

Liv Greni var et godt menneske, en ydmyk personlighet, som ikke tenkte på egen prestisje. Det var ikke bare hennes fagmiljø som fikk oppleve det, men også hennes familie og Den katolske kirke, som hun tilhørte. Vi og mange med oss vil huske vår kjære kollega og venn med glede og takk.

Ingrid Gjertsen, Sven Nyhus og Jan Petter Blom