Nekrolog

En dyktig pedagog som satte studenten i sentrum

Hun var inkarnasjonen av finsk sisu, en driftig og kunnskapsrik dame med glimt i øyet.

  • Nekrolog

Av Taina Aellig, Diane Mortensen, Hanne Skaaden

Aino-Elina Apeland gikk bort 13. desember, 90 år gammel. Aino ble født 10. april 1931 i Finland, der hun vokste opp. Hun ble utdannet lærer ved Sortavala-seminaret. Det var som ung lærer på Nordkalotten hun møtte sin norske ektemann, Osmund. De fikk fire barn, og familien bosatte seg i Oslo, som ble Ainos base i virket som statsautorisert translatør og nordisk konferansetolk. Etter hvert fikk Aino også benyttet sin pedagogiske utdanning, som lærer for tolker.

Det er som kollega og tolkelærer vi lærte å kjenne Aino – en dyktig fagperson og pedagog som satte studenten i sentrum. Hun var visjonær og la gjennom sitt arbeid i Utlendingsdirektoratet (UDI) grunnlaget for faget tolking i offentlig sektor i Norge. Samtidig bidro hun i opplæring av generasjoner med konferansetolker for nordisk samarbeid og stiftet Norsk tolkeforening.

Apeland var sentral i opprettelsen av semesteremne i tolking ved Universitetet i Oslo på 1980-tallet, der hun bidro til utdanningens innhold og form. I sin stilling i UDI utviklet hun direktoratets 120-timers tolkekurs og tolkefaget generelt. Fra 1993–1996 ledet Apeland desentralisert tolkeutdanning ved høyskolene i Agder, Finnmark og Volda. Hun så verdien av høyere utdanning for tolkeyrket og gledet seg over opprettelsen av et permanent utdanningstilbud for tolker ved Høgskolen i Oslo, nå Oslo Met, i 2006.

Hele livet beholdt Aino et nært forhold til fødelandet gjennom sitt virke som konferansetolk og besøk til familiehytta i Finland. Hun var inkarnasjonen av finsk sisu, en driftig og kunnskapsrik dame med glimt i øyet.

Et langt og innholdsrikt liv er over, et liv vi er takknemlige for å ha fått ta del i. Våre tanker går til barna og barnebarna, som Aino var stolt av og svært glad i.

Les flere nekrologer her.

Les mer om

  1. Nekrolog
  2. Minneord