Nekrolog

Nekrolog: Thorbjørn Gjølstad

Det var med stor sorg vi i Finansdepartementet mottok budskapet om at ekspedisjonssjef Thorbjørn Gjølstad, vår tidligere kollega og sjef for Skattelovavdelingen, døde 26. mai, 72 år gammel.

thorbjorn_gjolstad.jpg
  • Aftenposten Redaksjon

Thorbjørn Gjølstad var født i 1942. Han tok juridikum ved Universitetet i Oslo i 1968 og staket ut kursen for sitt fremtidige virke da han samme år tiltrådte i Riksskattestyret, i dag Skattedirektoratet.

Gjølstad var en erfaren skattejurist da han kom til Finansdepartementet i 1988, men hadde også arbeidet som dommerfullmektig ved Eidsvoll sorenskriverembete og som statsadvokat og fungerende riksadvokat ved Riksadvokatembetet.

Han var leder av Skattelovavdelingen fra 1988 til han gikk av med pensjon i 2012. Gode samarbeidsevner, vennlighet, omsorg for sine medarbeidere og godt humør var fremtredende karaktertrekk ved Gjølstad.

I Finansdepartementet gjorde han en fremragende innsats for å sikre et godt regelverk og en effektiv og moderne forvaltning. Det var en rivende utvikling i perioden, der forenkling for skattyter alltid sto sentralt. Styringen av Skatteetaten, Tolletaten og Statens innkrevingssentral ble betydelig videreutviklet og modernisert under hans ledelse.

Hans utmerkede ledelse av regelverksarbeidet og gode informasjon til regjeringen og Stortinget var viktig for gjennomføringen av Skattereformen 1992, en av de største og viktigste strukturreformer i nyere norsk økonomisk historie. Han bidro også til at andre sentrale regelverk ble revidert og modernisert.

Gjølstad deltok aktivt i skattesamarbeidet i OECD og var et aktivt og høyt verdsatt medlem av Nordisk skattevitenskapelig forskningsråd i en årrekke. I 2012 ble han belønnet med St. Olavs Orden for sin store samfunnsnyttige innsats.

Våre varmeste tanker går til Liv og familien.

Hans Henrik Scheel, finansråd,

Amund Noss, ekspedisjonssjef

Les mer om

  1. Nekrolog