Nekrolog

Nekrolog: Karl J. Baadsvik

Av Norunn S. Myklebust, på vegne av venner og tidligere kolleger i Norsk institutt for naturforskning (NINA), Artsdatabanken, Norsk villreinsenter, Miljødirektoratet og NTNU.

  • Nekrolog

Karl Baadsvik døde 12. august, 78 år gammel. Kalle har vært en pionér og en gründer i norsk naturforskning, naturforvaltning og naturformidling i nærmere et halvt århundre.

På 1960- og 1970-tallet var Kalle sentral i å bygge opp landets første studietilbud innen økologi ved Universitetet i Trondheim. Han var kjent som en særdeles inspirerende foreleser og tok også på seg omfattende administrative oppgaver.

Les hele saken med abonnement