Nekrolog

Nekrolog: Fridtjov Beck Wiig

Det var med stor overraskelse og dyp sorg vi mottok nyheten om at vår tidligere medarbeider Fridtjov Beck Wiig døde onsdag 14. mars, etter et kort sykeleie, i en alder av 78 år. Han var en institusjon ved Universitetsbiblioteket i Oslo.

Wiig var den alltid korrekte og serviceinnstilte gentleman. Han arbeidet ved Universitetsbiblioteket helt fra 1967 til han gikk av med pensjon i 2009. Han har i sin lange karrière ved Universitetsbiblioteket hatt mange ulike funksjoner. Han arbeidet ved biblioteket ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetet fra 1967 til 1999, der han på mange måter var bibliotekets ansikt utad. Deretter fulgte han med til det nye HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus på Blindern.

Det var en tidløs eleganse rundt Fridtjov, han var distingvert og kultivert. Han var både en estetiker og en humørspreder. Han hadde studert i Paris og London, han tok nok med seg inntrykk derfra og beholdt sin personlige stil. Eleganse er ikke et ord vi vanligvis forbinder med 68-ere, han var derfor i det ytre i kontrast med det miljøet han arbeidet i. Som bibliotekar og kollega var han stillferdig og mild, men samtidig tydelig og profesjonell.

Les hele saken med abonnement