Nekrolog

Nekrolog: Per Fugelli

Professor Per Fugelli, vår kollega ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, er død, 73 år gammel.

  • Aftenpostens redaksjon

Per Fugelli var professor i allmennmedisin ved Universitet i Bergen og begynte i 1992 som professor i sosialmedisin i Oslo. Han vendte nå interessen mot utsatte grupper, og møtepunktene mellom helse, miljø og samfunn.

Vi minnes Per som en sjenerøs kollega for alle medarbeidere og som en inspirerende forsker, kollega, veileder, lærer, mentor, formidler og samfunnsdebattant. For mange av oss ble han også en nær venn. Erfaringene fra årene som distriktslege på Værøy og Røst ble formgivende for ham. Menneskene han møtte der, og på Tøyen, i Botswana, på Jæren og gjennom de utallige foredrag han holdt ble en viktig kilde til innsikt.

Han satte sosialmedisin på kartet for hele det norske folk gjennom å innta en tydelig rolle i samfunnsdebatten. Per så en organisk sammenheng mellom helse, levekår og rammene om folks liv, og han formulerte «helsens ligning» som postulerer at helse er lik biologi ganger kultur ganger politikk opphøyd i andre potens. Han ble en innbitt forsvarer av verdier som rettferdighet, frihet og tillit, og kjempet for et raust og inkluderende samfunn. Han polemiserte mot ekspertveldets nulltoleranse for risiko, feil og mangler.

De siste årene ble kreftsykdommen en kilde til innsikt om livet med sykdom og vårt forhold til døden. Han var ikke redd for å dø, snarere for at samfunnet skulle overse døden – døden måtte bringes inn i livet. Han inspirerte generasjoner til å tenke nytt og annerledes og forfølge egne ideer. Vi i den store flokken tenker på den lille flokken nå, Charlotte, Aksel, Liv og barnebarna. Vi minnes Per med glede og dyp takknemlighet.

På vegne av kolleger ved Universitetet i Oslo

Jan Frich, Anne Kveim Lie, Nina Vøllestad

Les mer om

  1. Nekrolog