Nekrolog

Hans lune og gode kommunikasjon gjorde at folk ville bidra

Folk følte seg sett og tatt på alvor.

  • Nekrolog

Av Rune Fløisbonn

Tidligere øverste leder i Frelsesarmeen (FA), kommandør Edward Hannevik, er forfremmet til herligheten. Jeg vil hedre hans virke og hans bidrag til å involvere medlemmene i utviklingen av organisasjonen.

Jeg ble kjent med ham på 1990-tallet og i perioden 1997–2000 som øverste leder i FA. Han forsto hvilke utfordringer FA hadde og satte i gang aktivitet for å bidra til deltagelse og bruk av kunnskap fra medlemmene. Folk følte seg sett og tatt på alvor. Han var på mange måter en første øverste leder i FA som viste at kritisk tenkning fra medlemmene kunne utnyttes til noe positivt.

I 1997 ble Edward Hannevik utfordret i mediene av soldater som var kritiske til den interne prosessen om FA som et eget kirkesamfunn. Her ble det klart at FA hadde behov for et møtested som kunne gi medlemmene innflytelse på utviklingen av FA. Noe måtte gjøres med utviklingen av medlemstallet, rekruttering, offiserssituasjonen, undervisning og opplæring og behovet hos medlemmene for innflytelse på viktige avgjørelser.

Edward Hannevik oppnevnte Strategiutvalget i 1997 for å se på utfordringene. Arbeidet ble avsluttet i 1999, og ikke lenge etter ble det oppnevnt et nytt Territorialt Råd med fem soldater og fire offiserer. Da Hannevik avsluttet sitt virke som øverste leder i januar 2000, ble det en tid preget av usikkerhet om mandatet, og organet ble raskt avviklet som et viktig organ for dialog og medvirkning for medlemmene i FA.

Dette tydeliggjorde Hannevik som unik øverste leder i FA, med god vilje og evne til få medlemmenes bidrag til FAs utfordringer. Han ville lytte og bruke medlemmenes kunnskaper i viktige beslutninger. Edward Hannevik var en person man måtte bli glad i, og hans lune og gode kommunikasjon gjorde at folk ville bidra.

Les flere nekrologer her.

Les mer om

  1. Nekrolog
  2. Minneord