Nekrolog

Nekrolog: Terje Løland

Terje Løland tapte kampen mot kreften og døde 23. oktober, 55 år gammel.

  • Aftenposten Redaksjon

Terje spilte en sentral rolle i Luftfartsverket og senere i Avinor. Han hadde en nøkkelrolle i utbyggingen av Oslo Lufthavn, Gardermoen, og sørget for sikker og stabil drift av infrastrukturen for norsk luftfart gjennom hele sin karrière.

Terje startet i Luftfartsverket i 1987 og jobbet særlig med planlegging, prosjektering og utbygging av kommunikasjonssystemer. Som grensesnittkoordinator ved utbyggingen på Gardermoen hadde han ansvaret for å sikre at leverandørene planla og gjennomførte integrasjonsaktivitetene mellom systemene slik at alle fungerte som de skulle da lufthavnen åpnet. Her fikk han fullt ut utnytte alle sine sterke sider.

Terje var en meget engasjert og målrettet person. Han satte seg alltid grundig inn i problemstillingene og hadde en solid faglig kompetanse innen luftfart og systemdrift. Han hadde en enorm arbeidskapasitet og meget høy gjennomføringsevne. Terje hadde tydelige meninger og var glad i en god diskusjon, men med en særdeles høy personlig integritet lå det aldri noen skjult agenda bak hans argumenter. Etterpå var vi alltid like gode kolleger.

Terje var også en glimrende musiker, og det var ikke få anledninger hvor vi fikk gleden av å høre ham synge og spille gitar. I tillegg til å holde trykk på leveransene tok han seg også tid til menneskene i organisasjonen. Kombinasjonen av gjennomføringsevne og omtanke for kolleger gjorde ham viktig i etablering og forvaltning av en god og stabil driftsorganisasjon i Avinor.

Hans innsats vil vi og norsk luftfart alltid være takknemlig for.

På vegne av kolleger i Avinor, Hakon Hærnes, Jorunn Sandberg, Per Ingar Skaar, Haakan Olsson

Les mer om

  1. Nekrolog