Nekrolog

Nekrologer: Erling Sverdrup Sandmo

  • Aftenposten
Dette bildet er tatt en uke før Erling Sverdrup Sandmo døde.

Tor Egil Førland, instituttleder, motdebattant og venn:

Norge har mistet en av sine mest kreative og nysgjerrige historikere.
Sandmo skrev mye og ledig, hvilket var med på å gi ham en stor leserkrets. Han spente vidt både i form, tema og tidsperiode, fra con amore-prosjektet Uhyrlig: Sjømonstre i kart og litteratur 1491–1895 til nitid granskning av nyere kilder med Siste ord: Høyesterett i norsk historie, bind 2: 1905–1965. Svært få historikere er hjemme i både det 16. og det 20. århundret. Sandmo var en sjelden begavelse. Han var dessuten en usedvanlig vennlig mann.

Les hele saken med abonnement