Nekrolog

Nekrolog: Turid Karlsen Seim

Det var med stort vemod Universitetet i Oslo og Det humanistiske fakultet tok imot meldingen om Turid Karlsen Seims bortgang 3. november.

Når man ser tilbake på Turid Karlsen Seims virke som professor, dekan, instituttleder og medlem av en rekke utvalg, komiteer og styrer, er dette slående: Hennes karrière er et monument over den betydning humanistisk kompetanse og forståelse har for samfunnet.

Turid Karlsen Seim var en svært viktig ressurs, både nasjonalt og internasjonalt. Det var mange grunner til at hun var så ettertraktet i akademia, kirkelige sammenhenger og i utviklingen av ny politikk. Ved UiO var Turid Karlsen Seim kjent som kunnskapsrik, saklig, skarp og visjonær. En intellektuell med stor arbeidskapasitet som representerte universitetet på en klok og verdig måte. Som UiOs første kvinnelige dekan skrev hun seg inn i vår historie som en pionér, som ga viktige bidrag i utviklingen av vår institusjon. Hun var en svært allsidig og bredt orientert humanioraforsker. Hennes omfattende kunnskap og kompetanse innen tekst og hermeneutikk ble brukt både på spissede faglige problemstillinger og for å undersøke brede samfunnsutfordringer. Hun kunne oversette mellom fag uten å bli utydelig.

Les hele saken med abonnement