Nekrolog

Lai var en stor livskunstner som spredte glede

  • Nekrolog

En av norsk næringslivs mest fargerike og idérike personligheter er gått bort.

Av Ole N. Hoemsnes og Hans Lødrup

En av norsk næringslivs mest fargerike og idérike personligheter er gått bort. Nicolai Torgeir Berg døde 21. desember 2021 etter et kort sykeleie, 97 år gammel.

Lai ble født 16. mai 1924 på gården Egelandsaa på Grovane i Vennesla. Hans foreldre var de gudfryktige Ragnhild Olsdatter Egelandsaa og lærer og forstander Lars Berg. 14 år senere møter han sin store kjærlighet, Anne Grethe Plesner, første gang. De giftet seg i 28. juni 1952.

I 1945 tok Lai examen artium på Kristelig Gymnasium. Han utdannet seg som ingeniør i dypfrysingsteknologi ved State University of New York i 1950.

I Oslo etablerte Lai i 1953 sitt eget firma innen kjøle- og frysevirksomhet. Han fikk agenturet for Tecumseh Products Company, verdens største produsent av kjøle- og frysekompressorer. I 1960 fikk han lisensproduksjon av KMP tørkere for Kenmore, USA. Kenmore Inc. AS blir etablert, og industrieventyret på Årnes starter. Så fulgte en rekke etableringer i utlandet. Utviklingen nådde et høydepunkt i 1998. I 2005 ble konsernet solgt.

Etter starten på Årnes kjøpte Lai gården Opsahl i Skogbygda og endret navnet til Bergvad. Bergvad ble etter hvert et samlingssted for vennskap og fest, et kulturelt åndelig pustehull. Selv var Lai en stor livskunstner som spredte glede i sosiale sammenhenger.

Lai unnlot aldri å fremheve sin kjære Anne Grethes rolle og bidrag. Som mor til fire barn var hun i en årrekke både forretningsfører og styreleder i Kenmore-selskapet. I dag er det mange, mange som føler savn over tapet av Lai Berg, men som også er takknemlige for det gode og berikende vennskapet med ham.

Les flere nekrologer her.

Les mer om

  1. Nekrolog
  2. Minneord