Nekrolog

Nekrolog: Sverre Sløgedal

Alle er triste etter at Sverre døde 24. januar, 86 år gammel.

Sverre Sløgedal - nekro 0802 2016_doc6ochbo2x9wp1ley2jle6.jpg
  • Aftenposten Redaksjon

Han var førsteamanuensis ved filosofisk institutt ved NTNU.

Hans vitenskapelige arbeid skal andre ta for seg. Jeg ønsker å skrive om veilederen og læreren Sløgedal, slik vi ble kjent med ham som filosofistudenter på slutten av 1990-tallet.

Som nyfikne filosofispirer møtte vi Sverre i det beryktede seminaret «Moderne filosofi og analytisk filosofi», der vi lamslåtte lyttet til hans utgreiinger om både paradigmeskiftet, predikatlogikkens under og språkspill. Sakte, men sikkert rev han bort uvitenhetens slør og utvidet horisonten slik at den aldri ble den samme igjen. Ikke bare var han dyktig til å undervise og formidle, men med sitt lune humør skapte han en dypere glede og engasjement i oss: Kollokvier ble dannet, studiegrupper ble til. Vi løste logikkoppgaver i kaffeslabberas og diskuterte sannhetsteorier over et glass vin. Filosofi møtte poesi møtte kunst møtte matematikk — intet var umulig. Beste minne er lesningen av Nietzsches Zarathustra : En buddhist, en prest, Sverre Sløgedal og en håndfull filosofistudenter jobbet seg trespråklig gjennom dette mysteriet av en bok. Sløgedal maktet å tenne en nysgjerrighet og begeistring som førte til at Wittgensteins Tractatus alltid var i bagen, og gleden over å løse en predikatlogikk-oppgave er fremdeles til stede - selvfølgelig på god sørlandsdialekt. Alt vi kan om analytisk filosofi og logikk, er på sørlandsdialekt - for alltid.

Sokrates øyner i sin Apology håpet om at døden er en vandring fra denne verden til en annen verden, der alle døde er - og et større gode finnes ikke. Vi ønsker Sverre en vandring til denne verdenen, mange gode samtaler med Schopenhauer, Nietzsche og hvem det måtte være. God vandring.

Jutta Tørkel

Les mer om

  1. Nekrolog