Nekrolog

Nekrolog: Helge Jakob Kolrud

Helge Jakob Kolrud - nekro 2801 2016_doc6o6tsnaf8751659cp82k.jpg

Høyesterettsadvokat Helge J. Kolrud, som døde 19. januar, virket som advokat i omkring 50 år.

  • Aftenposten Redaksjon

I store deler av denne perioden var han en av de fremste representantene for yrkesgruppen. Han begynte sin advokatkarrière i firmaet Vislie, Ødegaard & Kolrud, var en viktig ressurs i utviklingen av firmaet og sentral da det fusjonerte med tre andre og dannet det som i dag er Advokatfirmaet Haavind AS.

Hans fagområde var først skjønnsretten, men etter hvert rettet han seg mer mot kontraktsjusen og spilte en viktig rolle ved utviklingen av kontraktene som i dag brukes ved offshoreleveranser og senere er benyttet som mønster på en rekke andre områder. Helge ble etter hvert engasjert av Standard Norge som leder av en rekke komiteer som utviklet standardavtaler for entreprise. Han har satt tydelige spor etter seg innen det kontraktsrettslige området, også gjennom bøker og artikler, og var en svært viktig ressurs ved oppbyggingen av kontrakts— og entreprisekompetansen i Advokatfirmaet Haavind.

Helge evnet den muntlige prosedyre bedre enn de fleste, med poengterte og spisse budskap. Det var kraft i fremføringen som prosedyreadvokat. Han var en ofte benyttet voldgiftsdommer, også i omfattende internasjonale tvister. Helge var engasjert i rammene for advokatvirksomheten og bidro i betydelig grad i Den Norske Advokatforening, som han ledet og moderniserte i perioden 1991 til 1994.

Han satte også av tid til andre aktiviteter. Lidenskapelig opptatt av historie opparbeidet han seg et omfattende bibliotek over sine yndlingstemaer første verdenskrig og den amerikanske borgerkrigen. De taktiske vurderingene på slagmarken pirret ham nok som advokat og strateg. Helge hadde videre en fascinasjon for fjellheimen og klatring og var aktiv i Norsk Tindeklubb.

Han elsket lange netter med diskusjoner om jus, politikk og historie etter et måltid med egentrukket torsk på Korsen. Helge kunne oppfattes som dominerende, men han var innerst inne en sjenert person. Og ikke minst var han svært sjenerøs, snill og omtenksom. Våre tanker går til familien.

På vegne av kolleger i Advokatfirmaet Haavind AS,

Olav Bergsaker, Bjørg Ven

Les mer om

  1. Nekrolog