Nekrolog: Jorolf Alstad

Professor emeritus Jorolf Alstad døde 21. november, 87 år gammel.

En lang og spennende arbeidsdag er over. Han var fjerde generasjon kjernekjemiker med direkte linje ned til kjernekjemiens «mor» Marie Curie: Jorolf var student av professor Alexis Pappas som var student av professor Ellen Gleditsch som igjen var student og medarbeider til Marie Curie.

Etter cand.real.-eksamen i kjernekjemi i 1957 fulgte flere perioder som forskningsstipendiat i inn— og utland før han i 1964 ble ansatt ved Universitetet i Oslo som amanuensis, senere som førsteamanuensis og fra 1991 som professor i kjernekjemi.

Jorolf interesserte seg for alle de områdene som faget kjernekjemi omfatter, men først og fremst var hans kunnskaper dype innenfor væskeekstraksjon, ionebytting, og de sjeldne jordarters kjemi. Her har hans virke hatt betydning for norsk hydrometallurgisk industri. Jorolf var ikke en mann av de store ord, men av de klare tanker. Når han uttalte seg var det i gjennomtenkte og konsise formuleringer.

Jorolf likte mennesker. Han hadde evnen til empati. Han så på studenter som store ressurser som måtte hegnes om og hjelpes frem. Man kunne komme til ham med både teoretiske, eksperimentelle og emosjonelle problemstillinger og frustrasjoner. Han var en mester i sosiale sammenhenger, og så nytten og gleden ved å samles i mer ikke-faglige omgivelser. På slike tilstelninger var Jorolf den siste som gikk hjem.

Som professor emeritus, var han på kontoret på Blindern så å si hver dag til glede og nytte både for studenter og kolleger. Vi vil huske ham som et raust menneske og en trygg faglig bauta.

For kolleger og tidligere studenter, Jon Petter Omtvedt, Per Hoff, Tor Bjørnstad, Dag Ø. Eriksen, Bent Schoultz, Liv Stavsetra